Arbetsmiljö

Forskare: Lean både möjlighet – och risk för hälsan

Forskare lyfter riskerna med lean produktion inom företag. (Fabriken på bilden har inget sammanhang med artikeln). Foto: Jörgen Appelgren
Forskare lyfter riskerna med lean produktion inom företag. (Fabriken på bilden har inget sammanhang med artikeln). Foto: Jörgen Appelgren

Lean lyfts ofta fram som ett effektivt sätt att utvärdera och förbättra sin verksamhet. Men att införa lean kan också leda till minskad variation i arbetet och minskat självbetämmande, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Publicerad

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har forskare vid Linköpings universitet titta på hur lean påverkar arbetsmiljön.

Forskarnas resultat, som nyligen presenterades i en rapport, är motstridigt. Det gäller både när det gjorts jämförelser inom en och samma bransch och mellan två olika branscher, exempelvis sjukvård och tillverkningsindustri.

– Det beror på att det finns en stor variation i hur lean praktiseras, vilka förutsättningarna är och vilka yrkesgrupper det rör sig om. En del arbetsplatser rullar ut ett helt koncept, medan andra nöjer sig med att implementera enstaka verktyg, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl, medicine doktor, och en av forskarna bakom studien.

En av grundprinciperna i lean-produktion, som utvecklades i Toyotas fabriker under 80-talet är att kartlägga och mäta jobbflödet för att bland annat kunna eliminera onödiga moment och på så sätt göra arbetet mer effektivt.

Rapporten från Arbetsmiljlverket visar å ena sidan att ett kontinuerligt arbete med förbättringar och problemlösande, i arbetslag där personer med olika yrken ingår, kan leda till förbättringar av både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Å andra sidan finns det en risk att arbetet med ”just-in-time”, ett central begrepp inom lean-produktion som handlar om att reducera ”onödig” tidsåtgång och slöseri, kan leda till minskat självbestämmande, mindre variation i jobbet och färre chanser till återhämtning för de anställda.

Studier från industrisektorn visar dessutom att kvinnor riskerar att få sämre möjligheter att delta i förbättringsarbetet, jämfört med män.

– Det heter ofta att lean per automatik leder till förbättringar av arbetsmiljön. Vår genomgång visar att det inte finns något stöd för detta, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.