Info om

Om Arbetarskydd

Sveriges oberoende nyhetstidning om arbetsmiljö når över 26 000 läsare.

Nyhetstidningen Arbetarskydd står för en kritisk granskning av företeelser i Arbetsmiljösverige. Men är också ett konkret verktyg för dig i ditt arbetsmiljöarbete, oavsett vad du arbetar med och var.

Tidningen går till vitt skilda yrkesgrupper över hela landet. Här finns såväl skyddsombud, skyddsingenjörer, personalansvariga, produktionsansvariga och andra beslutsfattare. Vi skriver och förklarar de senaste reglerna och nya föreskrifter så att man som läsare ska kunna agera korrekt i sin organisation.Vi berättar om och granskar missförhållanden på arbetsplatser. Men ännu viktigare är att vi också bevakar och skriver om lösningarna och de goda exemplen.

Arbetarskydd består av tidingen och nyhetsbrevet Senaste nytt om arbetsmiljö, Här bevakar vi de viktigaste ärendena hos Arbetsmiljöverket. Brevet kan inte köpas löst utan ingår i tidningsprenumerationen. Kontakta oss för prenumeration.

I prenumerationen ingår även ett arbetsmiljöverktyg på internet där du får tillgång till bakgrundsinformation, praktiska arbetsmallar och checklistor.

Har du tips eller frågor kan du kontakta oss på redaktionen@arbetarskydd.se eller på 08-796 64 27.

Arbetarskydd ägs av Ny Teknik Group Sverige AB.

Arbetsmiljön i rätten

Arbetsmiljön i rätten är ett nyhetsbrev som bevakar den straff- och förvaltningsrättsliga processerna i arbetsmiljöfrågor i landets domstolar. Nyhetsbrevet bevakar: väckta åtal, meddelade domar, strafförelägganden, överklagade brottmål, utdömande av vite, samt, överklaganden i tillsynsärenden. Nyhetsbrevet kommer var tredje vecka.

Läs mer om priser och beställ Arbetsmiljön i rätten här.

Kundservice

För prenumerationsärenden, inloggningsuppgifter för arbetarskydd.se och övriga frågor kring våra tjänster - välkommen att kontakta vår kundservice.