Vilka krav kan bussförare ställa?

2013-02-24 23:00 Ann Norrby  
Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

EXPERTFRÅGA: Bussen är i dåligt skick. Vägarna är svårframkomliga. Passagerarna blir sura när bussen inte kommer i tid och skäller på bussföraren. Vilka krav på arbetsmiljön kan föraren ställa på sin arbetsgivare?

EXPERTSVAR:

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning av samtliga förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykosociala. Med ledning från den får man vidta de åtgärder som behövs, exempelvis se till att bussen är i gott skick, för att föraren inte ska drabbas av skada eller ohälsa.

Att vägarna är svårframkomliga är något som normalt ligger utanför arbetsgivarens påverkan. När snöröjningen är obefintlig, som varit fallet flera gånger denna vinter, är det kanske omöjligt att trafikera vissa sträckor av hänsyn till säkerheten.

Ilskna passagerare tillhör nog dessvärre vardagen, när det är vanligt med förseningar och inställda turer. Ett bra sätt att förebygga stress är utbildning i konflikthantering.

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett verkstadsföretag:

Bussen ska vara i gott skick, innan dess ska den inte användas. Den ska vara trafiksäker för förare och passagerare, den ska också erbjuda en god arbetsmiljö för den förare som har bussen som arbetsplats i 8 timmar. Förarutrymmet ska kunna anpassas efter chaufförens personliga egenskaper, precis som vilket kontorsutrymme som helst. Tidtabellen ska också erbjuda möjlighet till återhämtning och personlig tid i lämplig lokal vid ändhållplatser eller liknande.

Vägstandarden ska vara så god att man med bibehållen säkerhet kan framföra en buss där. Om inte väghållaren kan leverera en farbar väg, då kan inte bussägaren leverera en resa enligt tidtabell.

I de fall det är eller kan förväntas vara hotfullt eller på andra sätt påfrestande för föraren, ska bussägaren erbjuda dubbelbemanning på bussen. I flera fall har också övervakningskamera monterats in i bussarna. Borttagen kontanthantering har förbättrat för förarna. En riskbedömning på bussföretaget ger besked om vilka åtgärder som behövs för att åstadkomma en säker arbetsmiljö för föraren och en säker resa för passagerarna.

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

Arbetsgivaren ska undersöka bussarnas säkerhet med vissa intervaller.

Uppstår ett problem med en buss måste chauffören omedelbart informera sin chef om det, så att denne kan åtgärda problemet. Det är lämpligt att arbetsgivare, chaufförer och deras skyddsombud enas om en policy för hur svårframkomlig en väg får vara innan körningar stoppas.

Är det för mycket snö eller så isigt att en chaufför anser att risken för att råka ut för en olycka är överhängande, ska chauffören om han/hon hinner, genast vända sig till sin chef eller till sitt skyddsombud. Dessa kan då stoppa arbetet. Under tiden kan chauffören stoppa sitt eget arbete utan att riskera att få betala skadestånd.

Arbetsgivaren är ansvarig för att ta hand om chaufförernas psykiska hälsa. Det kan innebära att chaufförerna tränas i ett visst förhållningssätt till de sura passagerarna. Arbetsgivaren är skyldig att förebygga hot och våld. I det kan ingå att ha inbyggda förarhytter eller en utökad bevakning under helgen och sena kvällar och i vissa områden. Här bör arbetsgivare och skyddsombud och facket diskutera vad som kan var lämpligt.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen