special dödsolyckor

Många unga förolyckades 

En fjortonårig pojke omkom när en hjullastare välte över honom.

UNDER 25 ÅR. Unga är överrepresenterade i arbetsplatsolyckor. En orsak kan vara las, de sägs oftast upp först och är sedan orutinerade när de får jobb i en ny bransch. En annan är bristfällig introduktion.

Publicerad

I fjol var 9 av de 65 som omkom i arbetsplatsolyckor under 25 år. Det motsvarar 14 procent, medan bara 7 procent av arbetskraften är under 25. Sju av de senaste tio åren har unga varit rejält överrepresenterade i statistiken över döda på jobbet.

Avdelningsdirektör Per Nylén på Arbetsmiljöverket ser inget mönster i fjolårets dödsfall bland unga, men tror att pandemin kan ha spelat roll:

– Många bytte bransch under pandemin och lagen om anställningsskydd tvingar ofta de yngsta att gå först vid neddragningar. Om du saknar utbildning för branschen och inte får tillräcklig introduktion i vilka regler som gäller för utrustning och skyddsutrustning kan det gå illa.

De flesta arbetsplatsolyckor hade kunnat undvikas med riktiga riskbedömningar.

De yngsta på jobbet är per definition också minst rutinerade i att bedöma risker, konstaterar Per Nylén:

– Jag tror inte att de yngre tar mer medvetna risker, men de har inte samma arbetslivserfarenhet.

Därför är det extra viktigt att arbetsgivare och skyddsombud gör noggranna riskbedömningar:

– Alla gör vi fel ibland, men jobbet ska vara organiserat med sådana marginaler att ingen skadas eller förolyckas. De flesta arbetsplatsolyckor hade kunnat undvikas med riktiga riskbedömningar.

Per Nylén tycker för övrigt särdeles illa om just ordet olyckor, eftersom det leder tanken till sådant som inte låter sig påverkas:

– De händelser där människor skadas eller dör borde i de flesta fall ha kunnat förutses. Det visar de utredningar som sedan görs. Det är bättre att vara förklok än efterklok.

Han vill också lyfta fram skyddsombudens viktiga roll i arbetet med att påtala risker och förebygga olycksfall:

– Att vara skyddsombud är ett otacksamt jobb, som inte alltid är älskat av arbetsgivarna. Men de räddar liv.

Per Nylén hoppas att fler arbetsgivare ska inse värdet av att skapa en säker arbetsmiljö:

– Både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på en bra arbetsmiljö. Det är en konkurrensfördel att ha en säker arbetsplats när det råder brist på arbetskraft.

Vi får inte glömma att tio personer om dagen dör en långsam död orsakad av jobbet.

Detta gäller i minst lika hög grad en miljö som minimerar risken för arbetsrelaterade sjukdomar, påpekar Per Nylén:

– Om en person i veckan omkommer i arbetsplatsolyckor får vi inte glömma att tio personer om dagen dör en långsam död orsakad av jobbet. Dessa 3 000 personer som dör varje år uppmärksammas inte alls på samma sätt och det stör mig.

– Vi måste få ner siffrorna. Det är bokstavligen livsavgörande att riskbedömningarna fungerar, men i många fall görs de inte alls eller är undermåliga.

Per Nylén skulle gärna se att sanktionsavgifter övervägdes i föreskrifterna för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM:

– Det vore inte särskilt komplicerat och det skulle sannolikt leda till att de livsviktiga riskbedömnings- och åtgärdskraven i SAM uppmärksammades i alla led.

Det finns i dag inga planer på att införa sanktionsavgift på dåligt utförda riskbedömningar, men Per Nylén säger:

– Det borde i alla fall utredas om sanktionsavgift på undermåliga riskbedömningar kan vara ett verkningsfullt verktyg för det omedelbara behovet av att sänka dödstalen väsentligt.

 

Överrepresentation

Personer under 25 år utgör cirka 6 procent av antalet arbetande i Sverige. Men under tioårsperioden 2014 – 2023 utgjorde personer under 25 år 12 – 17 procent av de omkomna i arbetsplatsolyckor under sju av de tio åren. Endast år 2014, 2021 och 2022 var deras andel ungefär proportionell mot andelen i arbete.

(Källor: SCB:s arbetskraftsundersökning, Arbetsmiljöverket)