Våga lyssna på ”de besvärliga” – och väx

2015-05-04 08:49 Elisabeth Vene  
”Våra strategier och verksamhetsplaner skulle fungera till hundra procent om inte folk fanns.” Det säger Åsa Lundquist Coey, arbetslivskonsult.

SAMARBETE. Besvärliga människor behövs.– Utan dem sker ingen utveckling. Men chefer måste våga ta reda på vad som ligger bakom, säger arbetslivskonsulten Åsa Lundquist Coey.

När vi upplever en människa som jobbig vill vi helst ignorera henne och ducka för den uppseglande konflikten.

Helt fel, säger Åsa Lundquist Coey.

– Du ska ta tag i människan och ta reda på omständigheterna. Vad är det som gör att hon uppför sig sådär? Upplever hon orättvisor, hot, maktlöshet? Människor vill inte betraktas som besvärliga. Visst finns det de som obstruerar, men det är otroligt sällsynt.

De ”besvärliga” människorna behövs, säger Åsa Lundquist Coey.

– Om det besvärliga tystas i organisationen växer det i det fördolda. Men om det hanteras som en naturlig del av samarbetet så kommer nya tankar att födas hos alla. Utvecklingspotentialen finns just i dissonansen.

Åsa Lundquist Coey arbetar med chefsutveckling och konflikthantering i konsultföretaget Cfol. Centre for Outstanding Leadership. Hon kallas in när det behövs en utomstående som kan neutralisera surnade relationer i arbetsgruppen.

Vi vill gärna att det ska vara harmoniskt och konfliktfritt i en grupp. Men störningar är normala, för att inte säga nödvändiga, enligt Åsa Lundquist Coey.

– Vi är i obalans nittio procent av vår tid, sådant är bara livet. Och tur är det, för när ett system i naturen kommer i balans går det i nekros, det vill säga dör.

Hon finner det problematiskt att många chefer saknar metoder för att ta itu med jobbiga relationer.

– I stället skickar cheferna de motvalls till företagshälsovården, som sjukskriver dem för stress. Sedan kommer de tillbaka och arbetstränar och så blir det samma sak igen.

Åsa Lundquist Coey håller på med en doktorsavhandling vid universitet Hertfordshire i ämnet Management and Complexity. Den handlar om just krocken mellan idén om en idealisk verklighet och människans oförutsägbarhet.

– Som chef måste du bära den spänningen. Idealiseringar behövs, man behöver till exempel planera för framtiden. Men viktigast är förmågan att improvisera, eftersom vi befinner oss i ständig förändring.

Varför uppstår konflikter?

– Mycket handlar om att vi har en väldigt kraftfull förbättringsideologi. Våra strategier och verksamhetsplaner skulle fungera till hundra procent om inte folk fanns.

Men alla passar inte in i idealmönstret och då uppstår irritation för att vi inte klarar av det.

– Det är därför folk går sönder.

 

Samtala dig ur den besvärliga situationen – sära problemet från människan

Åsa Lundquist Coey tycker att det borde vara en viktig uppgift för hr- och andra chefer att utveckla sin förmåga att hantera konflikter. Grundläggande är att våga samtala på djupet.

Först och främst måste problemet säras från människan. För egentligen finns det inga besvärliga människor, bara besvärliga situationer, säger Åsa Lundquist Coey.

Hon förordar samtal i grupp. Det bygger förtroende, eftersom problemen oftast finns i relationerna och inte i personerna. Dock kan individer som hunnit gå in i hög spänning behöva enskilda samtal innan de slussas in i gruppen.

1 Mål. Sätt upp ett mål för vad samtalet ska leda till.

2 Impulskontroll. Håll tyst. Det kan komma ut fel om du inte kan motstå impulsen att säga emot.

3 Frågor. Ställ öppna frågor, som: Hur menar du? Hur tänker du? Använd rätt tonfall, då vågar människan svara. Fel tonfall och du tappar henne direkt.

4 Spänning. Om samtalet ska vara meningsfullt måste du motstå frestelsen att backa för spänningen och bli artig, som vi så ofta gör på jobbet. Det kräver att du använder all din känslomässiga intelligens och avstår behovet av att ha rätt eller få sista ordet.

5 Öppenhet. Det är lättare att vara uppriktig inför en människa som visar en öppen attityd.

6 Stöd. Nicka ibland som stöd för den som talar, även om du tycker annorlunda. Kom ihåg att det finns inga "lösningar” – alla har olika ideologier och intentioner och för att samverka (som vi måste varje dag) behövs att vi tränar på det i våra ledningsgrupper, chefsgrupper och arbetsgrupper.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer