Vad gör vi om de vägrar följa skyddsregler?

2015-09-13 23:00  
Lise-Lotte Argulander, Glenn Bergenstoff och Maria Steinberg.

EXPERTFRÅGA. Hur gör jag när en anställd vägrar följa skyddsreglerna, trots flera tillsägelser? Nästa gång jag är i närheten är det samma visa igen. Vad kan jag som chef göra? Vad kan arbetskamraterna göra? Skyddsombudet?

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarna följer skyddsreglerna. En arbetstagare är skyldig enligt arbetsmiljölagen (3 kap. 4 §) att medverka till en bra arbetsmiljö. Det betyder att denna måste följa arbetsmiljölagens skyddsregler inklusive gällande föreskrifter inom området och interna skyddsregler.

En vägran att följa dessa är order­vägran. En sådan kan leda till omplacering och i sista hand till uppsägning. Vare sig arbetskamraterna eller skyddsombuden har några direkta rättsliga skyldigheter att säga till arbetstagaren.

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Att ha en anställd person och en arbetskamrat som trotsar arbetsplatsens skyddsregler är självklart en mycket allvarlig sak. Jag tror att det är viktigt att ni sätter er ner tillsammans, chef och skyddsombud med den det berör och klargör tydligt vilka regler ni har.

Det är i det sammanhanget viktigt att förklara varför reglerna finns där, och vad som kan hända om man inte följer reglerna. Jag tror också det är mycket viktigt att tydligt klargöra vad konsekvensen kan bli om hen väljer att inte följa reglerna.

Lise-Lotte Argulander, förbundsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita:

– Har ni klara och tydliga regler som alla anställda tagit del av och är införstådda med kan en vägran att följa dem ses som misskötsamhet. Första gången en anställd bryter mot en skyddsregel bör du som chef ha ett allvarligt samtal med personen om vikten av att följa skyddsregler. Hjälper inte detta kan du nästa gång ge den anställda en skriftlig varning och förklara att han eller hon riskerar att förlora jobbet om inte beteendet ändras.

Skyddsombud och även kolleger kan hjälpa till och påpeka att skyddsregler ska följas.

 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö