Syns inte men kan skada ändå - filter fångar upp nya ultrafina partiklar

2014-09-14 23:00 Peter Pettersson  

ANDNINGSSKYDD. Nanopartiklar blir allt vanligare i arbetsmiljön. I dag saknas bra verktyg för att mäta förekomsten av dem.Ett nytt svenskt projekt ska ta fram metoder för företagshälsovård och skyddsingenjörer.

ör att ta fram på vilka sätt man ska mäta förekomsten av nanopartiklar på arbetsplatser har IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett projekt som finansieras med cirka 3,5 miljoner kronor från Afa Försäkring. Projektet löper över tre år och det ska även utvärdera åtgärder som minskar anställdas exponering för nanopartiklar.

– Det har funnits naturliga nanonpartiklar länge. Det är de nya konstgjorda partiklarna som vi i första hand ska undersöka. Alltid när man tillför något måste man vara uppmärksam på det, säger Ann-Beth Antonsson, adjungerad professor och teknologie doktor vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Naturliga nanopartiklar är till exempel ultrafina partiklar som bildas vid all förbränning. Tillverkade nanopartiklar finns bland annat i elektronik, livsmedelsförpackningar, kosmetika, färgämnen och medicinska produkter.

De gränsvärden som finns i dag är inte anpassade till nanopartiklar som i sig kan ha mycket låg vikt, vilket gör att de inte kommer upp i gränsvärdena. På EU-nivå pågår för närvarande ett arbete med att ta fram gränsvärden för nanopartiklar. De förslag som finns ligger på mycket lägre nivåer än de som gäller för grövre partiklar.

– Många små partiklar skapar en stor yta och det kan vara en riskfaktor man måste ta hänsyn till när gränsvärdena ska sätta, säger Ann-Beth Antonsson.

Målet med IVL Svenska Miljöinstitutets projekt är att mäta och vid behov reducera anställdas exponering av nanopartiklar på arbetsplatser. Kunskapen från projektet ska bland annat ingå i utbildningen av arbetsmiljöingenjörer.

– Vi kommer att göra fältstudier för att hitta bra metoder. Redan nu vet vi att mätningar visat förekomst av främmande nanopartiklar som kommit från föroreningsställen och det är också något som behöver uppmärksammas, säger Ann-Beth Antonsson.

För att redan nu skydda sig mot nanopartiklar kan man använda skyddsmasker med partikelfilter som fångar upp de mycket små partiklarna.

– Vårt filter fångar upp partiklar ned till 0,4 nanometer mekaniskt, och partiklar som är mindre än så fångas upp tack vare den statiska laddningen i partikeln som gör att den fastnar i filtret, säger Robert Karlsson, forsknings- och utvecklingsingenjör på svenska skyddsmasktillverkaren Sundström Safety.

Filtret SR-510 passar till alla företagets masker och det fångar upp alla sorters partiklar.

Olika sorters luftpartiklar

Nanopartiklar, 0.1-50 nm (nanometer), motsvarar bland annat större gasmolekyler, mindre virus eller metallstoft.

Ultrafina partiklar, 50–100 nm. Till exempel oljedimma, större virus, större metallstoft, tobaksrök.

Submikrona partiklar, 100–1 000 nm, bland annat bakterier, tobaksrök.

Grova partiklar, större än 1 000 nm. Till exempel hushållsdamm, pollen och synlig smuts.

• Vid exponering för nanopartiklar kan luft­vägar, blod och hjärta påverkas. Flera studier pågår för närvarande för att försöka klar­- lägga omfattning och påverkan.

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö