Södertälje sjukhus krävs på 300 000 kronor

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  

VITE. Det ska vara minst 80 centimeter fritt utrymme runt sängarna på sjukhus. Arbetsmiljöverket krävde därför åtgärder av Södertälje sjukhus. De agerade – men inte tillräckligt.

Den 23 maj 2012 beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda Södertälje sjukhus AB att efter den 1 oktober 2012 placera sängar med patienter så att det inte finns ett fritt utrymme om minst 0,8 meter på vardera sida om sängen. Utrymmet ska vara fritt från väggar, fastmonterade föremål eller lösa föremål som är så otympliga att de inte lätt kan flyttas undan. Förbudet förenades med ett löpande vite varje gång det överträds. Bolaget överklagade verkets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom den 7 mars 2013 delvis biföll överklagandet. Enligt domen gällde inte förbudet i sådana situationer som kan uppstå vid stora olyckor och katastrofer. Domen överklagades även till kammarrätten som inte beviljade prövningstillstånd.

Arbetsmiljöverket har vänt sig till förvaltningsrätten för utdömande av vitet. Vid uppföljande inspektioner den 18 och 31 januari 2017 konstaterade Arbetsmiljöverket att sjukhuset utförde arbete i strid med förbudet.

Bolaget vill inte betala vitet. Sjukhuset anser att Arbetsmiljöverket inte har visat i vilken omfattning som bolaget har brutit mot förbudet. Bolaget bygger också om och vitet bör därför jämkas.

Förvaltningsrätten anser att det framgår av verkets inspektionsanteckningar att bolaget har brutit mot förbudet. Det har inte framkommit att det varit fråga om sådana situationer som kan uppkomma vid stora olyckor och katastrofer. Rätten konstaterar att bolaget hittills inte följt förbudet i sin helhet. Rätten dömer därför ut vitet om 300 000 kronor..

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen