Skanska brast i fallskyddet

2018-03-09 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. Arbetsmiljöverket krävde 400 000 kronor i sanktionsavgift för brister i fallskyddet hos Skanska. Förvaltningsrätten sänkte avgiften, men kammarrätten höjde igen. Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Skanska prövningstillstånd.

Arbetsmiljöverket krävde att Skanska Sverige AB skulle betala 400 000 kronor i sanktions­avgift. Vid en inspektion på en av bolagets byggarbetsplatser den 18 januari 2016 uppmärksammade Arbetsmiljöverket att det pågick byggnadsarbete utan att fallskydd användes. Det var risk för fall och fallhöjden var mer än två meter.

Skanska motsatte sig avgiften. Bolaget på­pekar att det finns ett omfattande och systematiskt arbete med arbetsmiljöfrågor. Med­arbetarna hade fått information och bolaget hade gjort vad man kunnat för att försäkra sig om att de föreskrifter som finns skulle följas. Alla arbetstagare är skyldiga att ta del av bo­lagets arbetsmiljöpolicy. Vid dagliga morgon­möten är säkerhetsfrågor en obligatorisk punkt med högsta prioritet, enligt Skanska. En risk som bolaget uppmärksammat i andra projekt är att monteringen av fallskydd kan upplevas som ett hinder i produktionen om det uppstår tidsbrist.

Förvaltningsrätten konstaterar att det har utförts arbete utan fallskydd där det funnits risk för fall. Överträdelsen har dock skett utan bolagets vetskap, utanför arbetsgivarens kontroll, i strid med bolagets instruktioner och på enskilda arbetstagares initiativ. Förvaltningsrätten anser inte att det funnits brister i arbetet med säkerhetsrutiner. Bolaget har också återkommande uppmanat arbetstagarna att följa bolagets instruktioner att använda fallskyddet. Förvaltningsrätten anser därför att det finns skäl att sätta ned sanktionsavgiften till hälften. Avgiften bestäms till 200 000 kronor.

Arbetsmiljöverket överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Verket påpekade att bolagets arbetstagare arbetar på ackord och att de tidigare har gett uttryck för att monteringen av fallskydd upplevs som ett hinder i arbetet. Det är därför en risk som är känd för bolaget. Överträdelsen är inte heller en engångsföreteelse.

Kammarrätten anser inte att det finns skäl att sätta ned sanktionsavgiften. Rätten påpekar att en arbetsgivare har en skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Kammarrätten bestämmer att Skanska ska betala 400 000 kronor i sanktionsavgift.

Skanska överklagade kammarrättsdomen till Högsta förvaltningsdomstolen, som bestämmer att inte ge prövningstillstånd.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen