Otillräcklig luftkvalitet i Göteborgs kommun

2019-02-08 00:00 Karin Nilsson  

Arbetsmiljöverket beslutade den 30 juni 2016 vid vite om 500 000 kronor att Göteborgs kommun senast den 15 september samma år skulle ha genomfört olika åtgärder listade i form av kravpunkter 2 och 3, samt att senast den 15 januari 2017 ha genomfört de krav som verket ställt under kravpunkterna 1, 4 och 5. De första kraven, 2 och 3, har tidigare avgjorts genom Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 25500-16.

Arbetsmiljöverket ansåg att kommunen inte uppfyllt krav på förbättrad luftkvalitet och inomhusklimat som verket krävt. Verket ansökte därför hos förvaltningsrätten om utdömande av vite på 450 000 kronor.

Kommunen ansåg inte att de skulle betala vitet och påpekade att de hade uppfyllt kraven på luftkvalitet och inomhusklimat i tid. Kommunen ansåg att verket utgått ifrån att antalet personer i lokalerna hade överskridits och att arbets­miljö­lagen överträtts. Kommunen menade att det var märkligt av verket och att antalet personer i lokalen aldrig varit fler än tillåtet. Kommunen hade också anlitat extern resurs, vilket verket krävde, men att det samtidigt inneburit att kommunen inte hade haft kontroll över hur lång tid det tog att uppfylla kraven. Planen var att arbetet skulle vara klart i december 2016. Det externa företaget bedömde dock att underlaget för arbetet med arbetsmiljön behövde göras om.

Förvaltningsrätten konstaterar bland annat att det saknas fullständig redovisning av kravet på bättre luftkvalitet och inomhusklimat. Att kraven är uppfyllda enligt bygglagstiftningen betyder inte att de är uppfyllda enligt arbetsmiljölagen. Vid anlitandet av en extern resurs åligger det kommunen att säkerställa att det efterfrågade arbetet kan göras i tid.

Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl att jämka och bifaller verkets ansökan.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö