Museianställds fall var delvis eget fel

2019-01-18 00:00 Karin Nilsson  
Den museianställda föll ned i den 1,5 meter djupa gropen när hon klev in genom dörren. Vid det tillfället fanns ingen plywoodskiva över gropen. Foto: Polisen

Friad. En museianställd föll ned i en grop och bröt underarmen. Det var delvis hennes eget fel, anser tingsrätten, som inte var enig.

Den 22 november 2017 föll en arbetstagare från stiftelsen Nordiska museet ned i en rörgrav som var 1,5 meter djup. Den anställda bröt underarmen och var sjukskriven i sex veckor. Olyckan skedde vid en arbetsplats gemensam för flera verksamheter. RM Öhmans Bygg och Fastighets AB utförde byggnadsarbete i ett bergrum i Stockholm.

Åklagaren: Arbetsmiljöåklagare Helena Eckerrot Flodin ansåg att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas och krävde 50 000 kronor i företagsbot.

Bolaget: Bestred yrkandet och hävdade att det gjort allt. Normalt var gropen täckt med plywoodskivor, men dessa var tillfälligt borta, eftersom arbete skulle utföras i rörgraven. Bolaget ansåg att den museianställda själv orsakade fallet.

Tingsrätten: Nordiska museet har enligt uppgift deltagit i byggmöten. På dessa angavs det när man inte hade tillträde till bergrummen. Det är dock Statens fastighetsverk som beställt arbetet och som skulle informera sin hyres­gäst om tillträde till bergrummet. Nordiska museet har dock ansvaret för sina anställda. Tingsrätten noterar att det av omständig­heterna på arbetsplatsen framgått att tillträde till bergrummet inte var lämpligt. Bolaget har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att hindra någon att ta sig in genom den låsta dörren och falla ned i den för tillfället inte övertäckta gropen innanför dörren. Den museianställda har själv medverkat till olyckan genom att ta sig in i bergrummen, trots att detta uppenbarligen varit olämpligt.

Domslut: Ingen hos bolaget bör anses ha orsakat olyckan. Åklagarens talan om företagsbot ogillas.

Rättens ordförande och en av nämndemännen är skiljaktiga. De anser att bolaget inte har gjort tillräckligt. De anser till exempel att det inte av ”Plan för slutställande” går att utläsa att tillträde till bergrummet var förbjudet den aktuella dagen. Att bolaget vid byggmöten talat om att tillträde inte var möjligt bör inte göra att bolaget kan avstå från skyddsåtgärder även om dörren var låst. Åklagarens talan bör bifallas och bolaget förpliktas att betala 50 000 kronor i företagsbot. Domen har överklagats.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö