Kostsamt att bryta mot lagen

2017-06-19 00:00 Torbjörn Svensson  
Jörgen Conradsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg. Foto: Siv Öberg

Den 1 juli 2014 införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgifter för ett stort antal föreskrifter. Det har medfört att det blivit dyrare att bryta mot bestämmelserna. Det kan kosta från 15 000 till 150 000 kronor beroende på antalet sysselsatta i företaget. Vid rivning kan avgiften bli 40 000 till 400 000 kronor (AFS 2006:1).

I maj förra året dömde förvaltningsrätten ett byggföretag i Jönköping med fem anställda att betala totalt 274 800 kronor i sanktionsavgift. Detta sedan Arbetsmiljöverket vid en inspektion upptäckt att företaget rivit takplattor med asbestcement och saknade tillstånd för rivningen, att byggnadsarbetarna varken fått utbildning eller hälsoundersökning inför arbetet och att förpackningar med asbestavfall inte märkts med varningstext.

Under 2016 fick 30 företag föreläggande med sanktionsavgift om totalt 1 550 900 kronor för brott mot asbestbestämmelserna.

Men det kan bli dyrare än så. Enligt Arbetsmiljöverket kan en företagsbot bli från 5 000 kronor till 10 miljoner kronor, beroende på hur allvarligt brottet är, bakgrunden till brottet, hur det har gått till och vilka följder det fått.

För att det ska bli sanktionsavgift måste en arbetsmiljöinspektör vara på plats och konstatera att det är ett uppenbart brott mot arbetsmiljölagen. Brottet ska dokumenteras och fotograferas. Arbetsmiljöinspektören kontaktar sedan arbetsgivaren och meddelar att det kommer att bli en sanktionsavgift eller ett omedelbart förbud att fortsätta arbetet.

– Efter besöket tar jag fram ett faktaunderlag och har en sittning med en jurist och min chef, förklarar Jörgen Conradsson, arbetsmiljö­inspektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg.

Juristen fattar beslut om det ska bli fortsatt handläggning av ärendet och skickar ett brev till arbetsgivaren som får reda på vilka paragrafer i arbetsmiljölagen de brutit emot. Arbets­givaren har tre veckor på sig att underteckna och skicka tillbaka brevet till Arbetsmiljöverket. Sedan kommer en faktura från länsstyrelsen. Beloppet är baserat på hur många anställda företaget har. Om det inte inkommer något svar eller betalningen uteblir, går ärendet vidare till förvaltningsrätten. De allra flesta sanktionsavgifterna betalas. Men cirka 10 procent avskrivs beroende på konkurser eller på att handläggningen varit felaktig.

Domar och sanktionsavgifter

För perioden 2007–2017 finns 31 rättsfall som rör brott mot arbetsmiljölagen, där asbest förekommer. Det har ofta saknats arbetsmiljöplan eller tillstånd från Arbets­miljö­verket. De flesta rättsfall har avgjorts med strafföreläggande. Endast sju har avgjorts i domstol. Inget har överklagats till hovrätt. De företags­böter som tagits ut i strafförelägganden och domar är som mest 30 000 kr.

Örebro tingsrätt dömde 2010 ett företag i Karlskoga att betala företagsbot sedan man låtit anställda arbeta med att riva två pannor där det förekom asbestmaterial i isoleringen. Eftersom de anställda inte fått utbildning eller genomgått hälsounder­sökning och containern där rören hade slängts inte var märkt med varningstext, fick företaget betala 20 000 kronor.

Research: Hans-Olof Wiklund, Tema Arbetsmiljö AB)

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö