Inspektör: Mycket högre krav ställs på syn och hörsel

2021-04-23 15:21 Kamilla Kvarntorp  

Risken för smittspridning, miljöpåverkan och trafikolyckor minskar när Arbetsmiljöverket inspekterar på distans. Samtidigt krävs mer av inspektörerna. – Man är på spänn på ett annat sätt än under en fysisk inspektion, säger Björn Sjöberg.

När pandemin bröt ut i mars förra året pausade Arbetsmiljöverket alla inspektioner som inte var nödvändiga. Den första april återupptogs inspektionerna, men så många som möjligt har sedan dess gjorts på distans – per telefon eller via Skype. Anledningen är att verket vill skydda både sina egna inspektörer och dem som inspekteras från att utsättas för smitta.

Sedan pandemins början i mars förra året till och med årsskiftet gjordes sju av tio planerade inspektioner på distans, visar statistik från Arbetsmiljöverket. De första distansinspektionerna skedde per telefon, och gällde hur arbetsgivarna jobbar med ergonomiska arbetsmiljörisker när det finns risk för belastningsskador.

– Vi frågade hur de identifierar och åtgärdar belastningsergonomiska risker. Sådana frågor kan ställas på telefon. Vi utgår ifrån att det är etablerade och seriösa arbetsställen som svarar sanningsenligt på våra frågor, säger Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket, region Nord.

Nenad Jemelka är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. I juni förra året gjorde han sin första telefoninspektion.

– I början var det lite skrämmande, vi hade inte gjort digitala inspektioner tidigare.  Men det är rätt att vi anpassar oss till de rådande förhållandena i samhället. Vi ska inte sticka huvudet i sanden och låtsas som att vi inte finns under den här tiden, säger han.

Han förklarar att det viktigaste syftet med Arbetsmiljöverkets inspektioner är att hjälpa arbetsgivarna att uppfatta vilka risker som finns på arbetsplatsen. Och att uppgiften är minst lika viktig under pandemin.

– Det är lätt att bli hemmablind efter att ha jobbat i många år på en arbetsplats, där det tack och lov inte har hänt några allvarliga tillbud och lyckor. Då tycker arbetsgivaren att det finns bra rutiner. Men det finns alltid en risk som ska riskbedömas.

Under våren 2020 utvecklade Arbetsmiljöverkets it-enhet möjligheterna att även göra inspektioner via Skype. Och i höstas kunde Skype-inspektioner påbörjas av bland annat hur den högsta ledningen i landets kommuner och regioner arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. För att ta reda på hur de kan förbättra arbetet ställs, under inspektionerna, frågor om hur de har jobbat med arbetsmiljöriskerna, riskbedömt och åtgärdat dem. Andra frågor kan gälla till exempel vilka sjuktal som finns på arbetsplatsen och hur arbetsgivaren analyserar dem.

Arbetsmiljöinspektör Björn Sjöberg gjorde sin första digitala inspektion via Skype i mitten på augusti förra året.

– Jag tyckte att det var ett spännande tillfälle att testa något nytt. Det var naturligtvis också lite nervöst. Tekniken är bra när den fungerar, men alla i samhället har nog fått känna på hur känsligt det är när den inte fungerar som det är tänkt, säger han.

Maria Persson är förskolelärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Ljusdal. I oktober och november förra året deltog hon vid en Skype-inspektion av Ljusdal kommun när Björn Sjöberg var inspektör.

Hon tycker att distansinspektionen fungerade bra, och att det är viktigt att inspektioner görs även under pandemin.

– Arbetsmiljön har varit värre än någonsin för många. Hösten var hemsk när det gäller arbetsbelastning i förhållande till resurser. Personal som har minsta symtom ska vara hemma, och vara symptomfria i två dagar innan de kommer tillbaka till jobbet. Det har lett till en personalbrist som heter duga, säger Maria Persson.

Vid den inspektion hon var med på observerade de två inspektörerna flera brister i förskoleverksamheten, bland annat hur tillbudsrapporteringen sker.

– Det finns en okunskap när det gäller vad som ska tillbudsrapporteras när det gäller personalens mående. Arbetsgivaren behöver bli bättre på att berätta när personalen ska tillbudsrapportera, säger Maria Persson.

Flera fördelar med inspektioner på distans lyfts fram av Arbetsmiljöverkets inspektörer. Förutom att minska smittspridningen blir miljöpåverkan mindre när de inte behöver åka bil fler mil för att inspektera en arbetsplats. Dessutom utsätter de sig för mindre risk när de inte är ute och kör på vägarna. Ytterligare en fördel är att det blir större fokus på det som inspektion gäller.

– Det blir mindre utläggningar om sådant som inte har med inspektionen att göra, säger Björn Sjöberg.

Men inspektörerna upplever också nackdelar. Nenad Jemelka berättar att vid en fysisk inspektion visar arbetsgivaren dokumenterad riskbedömning.

– Då behöver jag inte fråga hur de har kommit fram till bedömningen, jag ser det. Nu måste jag ställa tydligare frågor som: hur har ni gått vidare efter att ni har identifierat riskerna?

En annan fördel med fysiska inspektioner är, enligt honom, att det finns en möjlighet att gå runt på arbetsplatsen och identifiera risker som annars inte hade fångats upp, som till exempel att en maskin saknar skydd.

Nenad Jemelka tycker också att det är svårare att läsa av deltagarna vid en telefoninspektion än när han besöker en arbetsplats.

– Samtalet flyter bättre när man är på plats. Vid en telefoninspektion har man inte ögonkontakt och kan inte läsa av ansikten och kroppsspråk.

Bilden delas av kollegan Björn Sjöberg, som berättar att det är svårare att se om deltagarna vid en Skype-inspektion har förstått det som sägs eller om det behövs ett förtydligande. Det gör att han upplever att det krävs mer av inspektörerna vid inspektioner via Skype än vid en inspektion på plats.

– Det ställer mycket högre krav på hörsel och syn att försöka läsa av vad som händer i ett digitalt rum. Man är på spänn på ett annat sätt än under en fysisk inspektion, säger han.

Många inspektioner görs alltså på distans i dag, men vissa insatser kräver ett fysiskt besök där inspektören kan se arbetsmiljön, berättar Heli Aarnipuro. Hit hör inspektioner som görs för att motverka arbetslivskriminalitet. Det kan handla om verksamheter, som restauranger och frisörer, där det har förekommit svart arbetskraft.

–  Vi tittar på hur arbetsmiljön är för alla som arbetar på arbetsstället, och ställer krav baserat på det. Det går inte att ringa till arbetsgivaren och fråga om de har någon svart arbetskraft. Då blir det för lätt att ljuga, säger Heli Aarnipuro.

En inspektion på distans kan också leda till en fysisk inspektion.

– Får vi i tillsynen dåliga vibbar gör vi en internanmälan om att det kan vara ett arbetsställe som inte är riktigt schysst. Men jag har aldrig stött på det, säger Heli Aarnipuro.

Efter svåra olycksfall gjordes också inspektioner fysiskt 2020.

–  Då är det viktigt att se vad som har hänt, vilken maskin det gäller eller vilken ställning en anställd har ramlat från, säger Heli Aarnipuro.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Så görs en inspektion på distans i en kommun eller region

* Inför en inspektion meddelar Arbetsmiljöverket att minst en representant för arbetsgivaren och ett skyddsombud eller en annan representant för medarbetarna bör delta.

* Vid det första Skype-mötet deltar inspektören, arbetsgivaren, skyddsombud och politiker, totalt upp till tio personer. Inspektören får en bild av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

* Ett antal stickprov görs via Skype eller telefon på arbetsplatser i någon eller några verksamheter som Arbetsmiljöverket har valt. Förra året gjordes stickprov i förskolan. Beroende på inspektionens inriktning ställs frågor om bland annat ergonomi, fysisk belastning och arbetsbelastning. Nu ställs dessutom alltid frågor om risk för smitta.

*Efter stickprovet återkopplar inspektören till ledningen i kommunen eller regionen vad de sett i verksamheten vid ett Skypemöte. Brister som observerats i arbetsmiljöarbetet redovisas. Representanter för arbetsgivare och skyddsombud deltar vanligen vid mötet.

*Brister i arbetsmiljön, och Arbetsmiljöverkets krav på förbättringar, skrivs ner i ett inspektionsmeddelande. Arbetsgivaren får sedan en viss tid på sig, ofta ett år, att åtgärda dem.

* När tidsfristen gått ut gör inspektören en uppföljningsinspektion, där arbetsgivaren redovisar vad som har gjorts för att åtgärda bristerna i arbetsmiljön. Har arbetsgivaren inte gjort tillräckligt skriver inspektören en underrättelse om föreläggande – vidtas inte åtgärderna i inspektionsmeddelandet kan ett vite dömas ut. Vitesbeloppet är kopplat till omfattningen av riskerna och bristerna i arbetsmiljön och kan ligga på mellan 10 000 kronor och flera miljoner kronor.

Källa: Arbetsmiljöverket

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö