Ingen företagsbot för NCC efter fall

2019-05-10 00:00 Karin Nilsson  

Friad. Hålet var inte övertäckt när modulen monterades och mannen föll. Men platschefen hade insett faran och vidtagit flera olika åtgärder. Han var inte oaktsam, anser tingsrätten.

Den 29 november 2013 skadade sig en anställd hos NCC Construction Sverige AB, numera NCC Sverige AB, allvarligt i samband med montering av husmoduler i Mörbylånga.

Den anställda föll genom ett hål och fick livshotande kroppsskador, bland annat 15 brott på olika revben, skada på kroppspulsådern och levern.

Åklagaren: Arbetsmiljöåklagare Stefan Edward­son ansåg att en person i ledande ställning i bolaget inte hade gjort vad som krävdes för att förebygga fall. Exempelvis hade hål i bjälklag och liknande inte varit försedda med skyddsräcke. Åklagaren krävde att bolaget skulle betala 500 000 kronor i företagsbot.

I tingsrätten sänkte åklagaren företagsboten till 400 000 kronor med hänsyn till den långa handläggningstiden.

Bolaget: Motsatte sig företagsboten.

Tingsrätten: Rätten konstaterar att plats­chefen insett faran med hålet och genom olika åtgärder försökt förebygga att hålet skulle vara en arbetsmiljöfara. Platschefen bestämde att arbetet med att montera modulen inte skulle göras från taket där hålet fanns. Monteringen skulle ske från en ställning runt huset. Dörren in till rummet där hålet fanns sattes igen och hålet skulle täckas över. Skyddet för hålet var dock tvunget att tas bort under monteringen av modulen.

Den felbedömning som platschefen gjort när skyddet för hålet togs bort under monteringen är inte en oaktsamhet av sådant slag som ska leda till ansvar för brott, skriver tingsrätten. Enligt tingsrätten har det inte efter olyckan gått att reda ut varför den anställde var på taket och vad som faktiskt hände. Det måste då ha varit än svårare att förutse risken med vad den valda metoden skulle innebära.

Domslut: NCC har gjort vad som skäligen kunnat begäras för att förebygga olyckan. Åklagarens yrkande ogillas och bolaget ska inte betala företagsbot.

Domen har inte överklagats.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen