Här är de 3 kraven för att få ut livränta

2014-02-16 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

Tre villkor måste uppfyllas för att få livränta. Det sista kravet gör det ofta svårare för kvinnor att få livränta än män.

Det finns flera olika ersättningar för den som skadat sig på jobbet. Det går att få betalt för tandvård, olika hjälpmedel och sjukvård utomlands. Men den vanligaste och största ersättningen som betalas ut via arbetsskadeförsäkringen är livränta. Det är en ersättning för den inkomst som den skadade förlorar.

För att få livränta måste arbetet vara det övervägande skälet till skadan eller sjukdomen. Men för kvinnor är det generellt sett svårare att bevisa än för män.

– Kvinnor som söker livränta har ofta sjukdomar som är vanliga folksjukdomar, säger Malin Josephson, medicinskt områdesansvarig på Inspektionen för socialförsäkringen.

Hon har undersökt arbetsskadeförsäkringen ur ett jämställdhetsperspektiv, och såg att det är fler män som får sina ansökningar beviljade än kvinnor. Malin Josephson tror att det beror på att kunskapen om arbetsmiljön och vilka skador den kan leda till är sämre i kvinnodominerade yrken som vård och omsorg, än i till exempel byggbranschen och industrin.

– Yrkesmedicinen har traditionellt sett fokuserat på mansdominerade yrken, och de har också haft starkare fackföreningar.

Men innan man fastställer att arbetet är orsaken till skadan måste den skadade visa att han eller hon förlorar inkomst på grund av den. Antingen för att man inte kan jobba lika mycket, eller för att arbetsskadan har tvingat en att byta till ett arbete med lägre lön. Så var fallet för Annelie Faxenhed (se föregående sida).

Inkomsten måste bedömas minska med som lägst en femtondel, i minst ett år.

– Det är väldigt vanligt att man har för lite kunskap om när man får rätt till livränta. Det kan vara så att man inte uppfyller de här villkoren än, och då får man avslag, säger Monica Svanholm, verksamhetsansvarig för arbetsskador på Försäkringskassan.

Annelie Faxenhed fick sin skada godkänd som arbetsskada 1989 och hade livränta då. Men det innebär inte att hon automatiskt har rätt till livränta drygt 20 år senare. Även om man tidigare har fått ersättning måste man vid en ny ansökning återigen visa att man förlorar inkomst, och att skadan eller sjukdomen beror på arbetet.

– Besvären kanske är sådana du skulle ha haft även om du inte hade arbetat. Kroppen åldras ju, oavsett vilket jobb man har, säger Monica Svanholm.

Arbetsskadekommissionen har kritiserat att den skadade måste bevisa arbetsskadan igen vid omprövning, och anser att den regeln öppnar för rättsosäkerhet och godtycke. Även Försäkringskassan tycker att det är en komplicerad fråga.

– Det är väldigt svårt att bedöma. Vi hoppas att Statens beredning för medicinsk utvärdering ska titta på de här försämringsskadorna så att vi får mer kunskap, säger Monica Svanholm.

Monica Svanholm.

Tre villkor måste uppfyllas:

1 Den skadade ska förlora minst en femtondel av sin inkomst.

2 Inkomstförlusten ska bedömas bestå i minst ett år.

3 Skadan eller sjukdomen ska bero på arbetet

Vägledande domar

Det finns många vägledande domar om livränta, enligt LO-TCO Rättsskydd. Här är tre exempel på domar från Högsta förvaltningsdomstolen:

 

  • Elektriker med smärta fick rätt

Övervägande skäl

Försäkringskassan avslog en elektrikers ansökan om livränta för smärta i vänster skuldra. Enligt Försäkringskassan fanns inte en tillräckligt väl utbredd uppfattning bland läkare om att arbetet som elektrikern utfört var skadligt. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det inte med säkerhet går att fastslå ett samband mellan arbetet och skadan, men att det inte krävs. Det räcker med att "övervägande skäl" talar för att skadan beror på arbetet. Högsta förvaltningsdomstolen gav elektrikern rätt till livränta.

Mål 7217/09

 

  • Programmerare blev personlig assistent

Skyldig att utreda

Försäkringskassan avslog en ansökan om livränta från en programmerare som fått besvär med sin arm och hand och därför inte kunde fortsätta sitt arbete. Han tog i stället jobb som personlig assistent, med lägre lön än tidigare. Försäkringskassan ansåg att han kunde få andra arbeten med högre lön. Men enligt Högsta förvaltningsdomen hade Försäkringskassan inte utrett hans möjligheter till annat arbete ordentligt, som den är skyldig att göra, och inte heller vad det skulle innebära för hans inkomst. Domstolen beslutade att en ny prövning ska göras.

Mål 5199/05

 

  • Inte tillräckligt skadad

Inkomstförlust prövas först

Försäkringskassan avslog en ansökan om livränta med motiveringen att den skadades inkomstförmåga inte bedömdes vara nedsatt med minst en femtondel under minst ett år. Den skadade överklagade beslutet till både Förvaltningsrätt och Kammarrätt. Den senare ansåg att Försäkringskassan först borde ha prövat om skadan berodde på arbetet, och upphävde därför Försäkringskassans beslut. Men Högsta Förvaltningsdomstolen anser att det inte finns någon anledning att pröva själva arbetsskadan om arbetsförmågan inte är nedsatt.

Mål 913/12

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö