Forskare: Projekt saknar effekter

2018-03-09 00:00 Petra Weiss  
Mats Fred är statsvetare vid Lunds universitet och Malmö universitet. Han disputerar med avhandlingen <i>Projectification: The Trojan horse of local government.</i>

FORSKNING. Projekt är bara en uppvisning i konsten att ”tänka utanför boxen”. Projektet är en illusion av handlingskraft som sällan leder till tänkta effekter, anser statsvetaren Mats Fred som nu disputerar med en avhandling om projektifieringen i samhället.

Din forskning visar att projekt inte riktigt fungerar som man tänkt sig. Varför?

– Att starta projekt visar på handlingskraft, man tar tag i saker och ting, visar att man är intresserad och redo att göra något åt olika problem. Men erfarenheten visar att många av de ”sociala” projekt mot till exempel arbetslöshet, social exkludering eller för jämställdhet som startas har svårt att komma åt den bakomliggande problematiken på organisatorisk och strukturell nivå. Man löser, i bästa fall, de problem man ämnat lösa för enskilda individer, men när projektet är över har väldigt lite eller inget förändrats på organisatorisk nivå.

– De mer permanenta strukturerna ser ut och fungerar som de gjorde före projektet och några mer långsiktiga förändringar är ofta svårt att påvisa från projekten. Man pratar ibland om implementeringssvårigheter och problem med organisatoriskt lärande. Ett konkret utfall av detta är att projekt ofta blir nya projekt snarare än att de leder till tänkt förändring av permanenta strukturer och organisationer. Projekten, som ofta bemannas med engagerade personer, finner ny projektfinansiering när ordinarie verksamhet inte verkar mottaglig för deras resultat.

Är det så att det startas ”projekt” för att få folk att ”sluta tjata” om något som behöver fixas eftersom de då ger en illusion av att jobba på en lösning?

– Svårt att svara på. Säkert finns det sådana exempel, men jag finner inga konkreta sådana i min forskning. Men det är ju tydligt hur politiker exempelvis kan ”använda” projekt för att visa handlingskraft och att man tar vissa frågor på allvar och är villig att satsa energi och resurser på särskilda frågor.

Är det ett sätt att göra tillvaron lite roligare?

– För vissa tjänstemän som jobbat i kommunerna en längre tid kan projekt vara ett sätt att bryta det vardagliga rutinarbetet till något mer spännande, något som ger dem en annan ansvarskänsla och också sätter dem i kontakt med ledningen och politiken på ett annat sätt än mycket av det dagliga arbetet de annars gör.

Kan du ge exempel på misslyckade projekt?

– Beror på hur man definierar misslyckade. Tittar man på projekt finansierade av Europeiska socialfonden exempelvis, så når många av dessa det tänkta resultatet, till exempel x antal ut i arbete eller x antal som upplever sig stå närmare arbetsmarknaden. Men leder de till en minskad arbetslöshet på längre sikt, förändrar de organisatoriska strukturer som gör att vi som samhälle blir bättre rustade för framtida liknande problem? Nej. Vi är duktiga på att driva projekt men inte så bra på att ta tillvara på resultaten eller lära oss av dem.

Hur kom du på idén att forska om just projekt?

– Jag arbetade som utvärderare av projekt i åtta år innan jag blev doktorand. I det arbetet kom jag snabbt i kontakt med projekt som blev projekt som blev projekt och hamnade i många diskussioner om svårigheten med att ta tillvara på projektresultaten. Många hävdade att projekten inte leder till något, men min hypotes var då att denna mängd projekt såklart måste leda till en massa saker, men vad och hur? På detta sätt började jag fundera på projektifiering som ett fenomen mer än bara en massa projekt. Min idé var att kanske är det så att projekten drar med sig en logik som på olika sätt påverkar organisationerna.

Petra Weiss

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer