Företaget slipper bot vid dödsolycka

2017-08-14 00:00  
Den ena montören av julbelysningen på Södra Förstadsgatan kastades ur liftkorgen när teleskopsbommen kördes på. Lastbilsföraren, en gymnasieelev, såg inte bommen. Foto: Polisen

FÄLLD. En skylift kördes på och en montör slungades ur skyliften och dog. Tingsrätten ansåg att montageföretagets vd varit oaktsam. Han fick villkorlig dom, dagsböter och företagsbot. Hovrätten eftergav företagsboten med hänvisning till risk för dubbelbestraffning.

När julbelysningen monterades över en gata i Malmö den 23 oktober 2013 blev en skylift påkörd och en montör slungades ur korgen och avled av fallet. Lastbilen som körde på skyliften övningskördes av en elev på Framtidsgymnasiet. Kranarmen på liften var på låg höjd, vilket varken eleven eller handledaren i bilen uppmärksammade.

Åklagaren: Riskerna med arbetet var inte tillräckligt noggrant undersökta i förväg och montörerna hade varken fått veta vilka riskerna var eller fått tillräckliga säkerhetsinstruktioner. Dessutom saknades det en trafikanordningsplan för arbetet. Dessa brister orsakade dödsfallet. Olyckan hade kunnat förhindras på olika sätt, till exempel genom att stänga av trafiken eller genom att se till att montörerna använde personlig skyddsutrustning. Den arbetsmiljöansvarige på bolaget Svedala Skylt & Montage AB åtalas för arbetsmiljöbrott.

Elevens handledare, som gav eleven klartecken att köra förbi skyliften utan att förvissa sig om att det inte fanns något hinder för det, åtalas för vållande till annans död.

Tingsrätten: Trafikskolläraren var oaktsam när han lät eleven köra under liften utan att vara säker på att ingen skulle skadas. Företagets ägare var oaktsam på olika sätt, och om han inte hade varit det skulle med hög grad av sannolikhet dödsolyckan inte ha inträffat.

Domslut: De båda åtalade dömdes till villkorliga domar och dagsböter. Företaget dömdes att betala 500 000 kronor i företagsbot.

Företaget: Ägaren till Svedala Skylt & Montage överklagade tingsrättens dom både i den del som gällde dagsböter och den som gällde företagsbot.

Hovrätten: Tingsrättens bedömning när det gäller ägarens oaktsamhet är riktig. Däremot efterges företagsboten med hänvisning till Högsta domstolens avgörande NJA 2012 s 826 om huruvida risken för dubbelbestraffning bör leda till jämkning av företagsbot. En företagsbot skulle träffa ägarens ekonomi direkt på samma sätt som om han drev montageföretaget som enskild firma. Att vid sidan av den straffrättsliga påföljden och med beaktande av den återbetalningsskyldighet av försvarskostnaderna som ägare åläggs skulle företagsboten leda till en oönskad sanktionskumulation som skulle vara alltför ingripande i ägarens ekonomi. Därför anses det särskilt påkallat att efterge företagsboten.

Sanktionskumulation innebär att brottet förutom en påföljd föranleder andra negativa effekter, till exempel förverkande, utvisning eller uppsägning från arbetet.

Domslut: Den villkorliga domen för ägaren av företaget och 80 dagsböter ligger fast. Dessutom ska ägaren betala kostnaderna för försvaret i hovrätten på 47 306 kronor. Företagsboten efterges.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen