Fem viktiga uttryck för bättre psykosocial arbetsmiljö

2015-10-28 09:29 Elisabet Örnerborg  

NYA LAGEN. Nu måste chefer och skyddsombud känna till vad som menas med uttryck som exempelvis ohälsosam arbetsbelastning.

Här är fem viktiga nyckeluttryck i den nya föreskriften.

– Särskilt föreskriftens definition av resurser för arbetet är bra för cheferna att få läsa, säger Maria Steinberg.

1. Kraven i arbetet kan vara arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden.

2. Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att de som utsätts ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

3. Ohälsosam arbetsbelastning är när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Det blir ohälsosamt om situationen är långvarig och om möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.

4. Organisatorisk arbetsmiljö handlar om villkoren och förutsättningarna för arbetet. Där ingår ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser och ansvar.

5. Resurser för arbetet kan vara arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, återkoppling på arbetstagarnas arbetsinsats, möjligheter till kontroll i arbetet, socialt stöd från chefer och kolleger samt möjligheter till återhämtning.

Nya afsen ersätter tre

• Arbetsmiljöverkets nya föreskrift heter Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:14. Den träder i kraft den 31 mars 2016.

• När den börjar gälla upphör Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön från 1980 (AFS 1980:14).

• Då upphör även föreskrifterna om omvårdnadsarbete i enskilt hem från 1990 (AFS 1990:18) och om kränkande särbehandling i arbetslivet från 1993 (AFS 1993:17).

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen