Får chefen mörka incidenten?

2016-05-15 23:00  

EXPERTFRÅGAN. Vår chef mörkar en incidentrapport genom att inte diarieföra den. Hur ska arbetsgivare hantera rapporter om tillbud?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– En chef som hanterar det på det sätt som du beskriver, visar på ett dåligt omdöme alternativt bristande kunskaper. Tillbudsrapporter ska man vårda ömt och vara rädd om. Det bästa är självklart att man skapar ett system, så att tillbuden går att arbeta med på ett bra sätt. De som har goda kunskaper om hur man arbetar med tillbud, ser till att planera in åtgärder. På så sätt säkerställer man så långt det är möjligt att inget oförutsett händer, att man följer upp åtgärder samt att man gör sammanställningar. Med ett väl fungerande tillbudssystem kan man förhindra allvarliga olyckor.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– En arbetsgivare måste dokumentera vilka risker som finns och åtgärda dessa. Ett tillbud är en risk. Kan den inte åtgärdas omedelbart, ska den dokumenteras i arbetsgivarens handlingsplan – en del av det systematiska arbets­miljöarbetet (3 kap 2a§ i arbetsmiljölagen). Vid ett allvarligt tillbud är arbetsgivaren skyldig att utreda orsakerna (9§ i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1). Liksom att utan dröjsmål anmäla tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, (3 kap 3a§ i arbetsmiljölagen). Tillbud är guld värda: ingen är skadad, men det är en varningssignal.

Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig Installatörsföretagen:

– Det är viktigt att företagen har rutiner för hur anmälningar av olyckor och tillbud ska fullföljas. En bra fungerande rutin för tillbudsrapportering ger färre olyckor. Rutinen ska omfatta hela kedjan från anmälaren till ansvarig mottagare och chef. Den bör inkludera både intern och eventuell extern rapportering. Jag rekommenderar även att rutinen förtydligar och ger exempel på vad som menas med tillbud respektive olyckor. Genom att rapportera händelser påverkas möjligheten att förändra attityder och beteenden, vilket i sin tur bygger en säkrare kultur, detta oavsett företagets storlek eller bransch.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö