Entreprenör fälls för dödsolycka

2018-02-09 00:00 Karin Nilsson  
Väggarna var för raka och jordmassor från gropens sidor rasade över grovarbetaren. Han fick omfattande frakturer på bröstkorgen och flera av hans inre organ skadades svårt. Han avled av skadorna. Foto: Arbetsmiljöverket

FÄLLD. En grovarbetare dog efter att ha fått rasade jordmassor över sig i en grop hösten 2013. Entreprenören fälls för arbetsmiljöbrott av tingsrätten. Beställaren av jobbet frias.

Kävlinge kommun gav sommaren 2013 företaget Gunnar Nilsson Entreprenad AB i uppdrag att byta ut rör för spillvatten. När en av entreprenadföretagets anställda den 5 september befann sig i en grävd grop, rasade jordmassor från gropens sidor över honom. Han fick omfattande frakturer på bröstkorgen, flera av hans inre organ skadades svårt och han fick inre blödningar. Han avled av skadorna.

Åklagaren: Kommunen var byggherre för arbetet och hade ansvar för att samordna arbetet. Kommunens företrädare borde därför ha undersökt riskerna för en rasolycka och upprättat en arbetsmiljöplan som innehöll åtgärder för att förhindra en olycka. Markens beskaffenhet borde ha undersökts och den som skulle göra jobbet skulle ha fått veta hur schaktsidorna skulle säkras och var jordmassor skulle läggas. Även den omkomnes arbetsgivare åtalas. Han skulle också ha bedömt markens beskaffenhet, risker och metoder för arbetet samt sett till att schaktsidorna var säkrade.

Kommunens företrädare: Nekar till brott.

Företaget: Nekar till brott.

Tingsrätten: Jordmassorna rasade ner i gropen på grovarbetaren eftersom schaktet, givet förhållandena på platsen, utförts med otillräcklig lutning. Väggarna i gropen var praktisk taget raka. För att förebygga ras skulle arbetet utförts med större lutning. Hade grovarbetaren haft tillgång till en skyddsbur hade skadorna sannolikt inte blivit dödliga, påpekar rätten.

Arbetsmiljöansvaret var delegerat från dåvarande samhällsbyggnadschefen i kommunen till dåvarande chefen för VA-avdelningen. Dock saknade den chefen tillräcklig kompetens för uppgiften. En straffrättsligt relevant delegation av arbetsmiljöansvaret har därför inte gjorts.

Företrädaren för entreprenören har av oaktsamhet inte gjort det som åligger honom enligt arbetsmiljölagen för att förebygga olycksfall. Han har inte upprättat en skriftlig riskbedömning och heller inte lämnat in någon sådan till kommunen. Han har inte vidtagit tillräckliga åtgärder, som exempelvis tillräcklig lutning av schaktsidorna, för att förebygga rasolyckan.

Domslut: Kommunens företrädare frikänns. Åtalet mot VA-chefen ogillas därför. Företrädaren för entreprenören fälls för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom. Den villkorliga domen hade i normalfallet förenats med ett bötesstraff, men eftersom det har gått ovanligt lång tid sedan brottet begicks anser tingsrätten, liksom åklagaren, att något bötesstraff inte ska utdömas.

Domen har överklagats till Hovrätten för Skåne och Blekinge.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö