En miljon kronor i böter för lokaler med brister

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  

Den 23 maj 2012 beslutade Arbetsmiljöverket att förbjuda Stockholms läns landsting att från den 1 januari 2017 upplåta sina lokaler vid arbetsstället Södertälje sjukhus AB. Lokalerna fick inte användas för omvårdnadsarbete i patienttoaletter om inte särskilda villkor uppfylldes. De åtgärder som krävdes är desamma som i mål 6230-17. Kravet var förenat med ett vite på 5 000 000 kronor.

Vid inspektioner den 18 och 31 januari 2017 konstaterade Arbetsmiljöverket att åtgärderna inte var gjorda och att landstinget lät sjukhuset använda lokalerna. Verket vände sig till förvaltningsrätten för att vitet skulle dömas ut.

Landstinget ansåg att de inom föreskriven tid gjort allt de kunnat för att åtgärda bristerna. Ny- och ombyggnation har gjorts av vissa byggnader och påbörjats av andra. Enligt ursprungsplanen skulle detta vara klart den 1 januari 2017, men på grund av omständigheter som delvis är utanför landstingets kontroll beräknas nu allt vara klart i december 2018. Eftersom landstinget inte kan göra något mer måste ändamålet med vitet ha förfallit. Det ska därför inte dömas ut. Vitets storlek är inte i linje med tidigare praxis.

Arbetsmiljöverket stod fast vid sin ansökan.

Förvaltningsrätten konstaterar att en del har gjorts men att vissa utrymmen inte uppfyller kraven. Förvaltningsrätten anser att verkets anteckningar är mycket allmänt hållna och inte ger en tydlig bild av hur bristerna såg ut. Rätten anser att det finns skäl att jämka vitet. Arbetsmiljöverkets ansökan bifalles delvis och ett jämkat vite om 1 000 000 döms ut.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer