Den som vågar tala sanning råkar ofta själv illa ut

2010-09-09 21:00  

De kallas whistleblowers, de som larmar när något är allvarligt fel. Men sanningssägarna råkar ofta råkar illa ut själva när de ingriper.Det har Göteborgs stad insett - därför inrättar de en speciell mottagarfunktion för whistleblowers.

<p>Meningen är att alla ska kunna vända sig direkt till enheten om de är osäkra eller obekväma med att anmäla oegentligheter inom någon av stans verksamheter. Alla inom Göteborgs stad ska enkelt kunna slå larm, är det tänkt. Det är ett unikt grepp för Sverige.</p> <p>Det kan behövas. </p> <p>Bara de senaste veckorna har det kommit fram två helt olika typer av missförhållanden som väckt berättigad vrede i Sverige. Den nytillträdda styrelseledamoten Catharina Lagerstam fick till exempel avgå när hon varnade HQ Bank om att tradingportföljen var övervärderad med 850 miljoner. Hon hade "inte nerver" nog att sitta kvar, påstod grundaren Mats Qviberg.</p> <p>Och på ett boende för funktionshindrade i Malmö anmälde en vårdare hur en av de boende behandlades. Det visade sig att mannen hade suttit bakbunden i 25 år, förutom när han åt, duschade eller hade personal vid sin sida. Först nu kom en vårdare, en whistleblower, som reagerade och anmälde det som pågick. </p> <p>Men det är inte ofarligt att ingripa. En whistleblower riskerar att mista arbete och vänner och bli utstött ur den närmaste gemenskapen.</p> <p>Doktor Magnus Haglunds, Stockholms universitet, har specialstuderat tre fall.</p> <p>- Om informationen upplevs som ett hot mot gruppens eller organisationens existens betraktas whistleblowern som en förrädare, säger Magnus Haglunds.</p> <p>Men i allmänhetens ögon kan samma whistleblower bli en hjälte för sitt mod att avslöja grava missförhållanden.</p> <p>- Hur omgivningen reagerar skiljer sig åt beroende på vilken information som når massmedier och myndigheter.</p> <p>Många blir avskedade, några blir sjuka och deprimerade, hamnar i skilsmässa, förlorar sina hem och går i personlig konkurs. Priset kan alltså bli väldigt högt för en obekväm sanningssägare.</p> <p>Kända svenska whistleblowers är Ingvar Bratt som drog Bofors mutaffärer i ljuset, Anders Ahlmark, som avslöjade Sjöfartsverkets mörkläggning av felaktiga sjökort, Leif Kåvestad, som larmade om sjuka hus i Stockholm, Tommie Sjölin som fann oegentligheter på länsstyrelsen i Malmö, Sarah Wägnert som i TV berättade om vanvård av åldringar på Polhemsgården i Solna.</p> <p>De blev ifrågasatta, trakasserade, omplacerade, sparkade, hatade. Men de fick också mycket stöd utifrån.</p> <p>Magnus Haglunds har nyligen disputerat med avhandlingen Enemies of the People: Whistleblowing and the Sociology og Tragedy. De fall han specialgranskat är Ingvar Bratt, Odd Lindberg, den norske sälfångstinspektören som filmade den grymma jakten på sälungar samt holländaren Paul van Buitenen, som avslöjade skumraskaffärer inom EU.</p> <p>- Gemensamt för dem är att de ställdes inför ett moraliskt dilemma och beslutade att lämna över information till utomstående.</p> <p>Det var en tillfällighet att Magnus Haglunds blev intresserad av whistleblowers.</p> <p>- Jag råkade läsa ett reportage där Odd Lindberg, Ingvar Bratt och Anders Ahlmark förde ett samtal om sina erfarenheter. Senare fick jag veta att det pågår forskning i USA om whistleblowing.</p> <p>Mediernas agerande har Magnus Haglunds många synpunkter på.</p> <p>-?För det mesta är de inte intresserade av huruvida det som whistleblowern påstår är sant eller falskt, utan journalister fokuserar på den moraliska aspekten. Under presskonferensen med Ingvar Bratt ställde ingen journalist frågor om bevisen. De var bara intresserade av hur invånarna i Karlskoga skulle reagera. Odd Lindberg blev väldigt illa behandlad av vissa norska tidningar. Men Paul van Buitenen hade nästan bara goda erfarenheter av medierna. </p></p> <p><p>Börje Lundberg</p>

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö