Bristande hantering av asbest

2019-02-08 00:00 Mary Örnborg  

Arbetsmiljöverket kräver genom tre ansökningar att det estniska bolaget LKP Grupp Oü ska betala sanktionsavgifter på 100 000 kronor, 40 700 kronor samt 15 200 kronor. Vid en inspektion, den 12 maj 2017, på en byggarbetsplats upptäckte Arbetsmiljöverket att underleverantören LKP Grupp Oü hade anställda som utförde rivning av eternittak och arbetade med asbest, trots att tillstånd för den typ av arbete saknades. De som hanterade asbesten saknade sådana utbildningsbevis som krävs vid hantering av materialet samt hade inte genomgått medicinska kontroller.

Bolaget bestred Arbets­miljö­verkets ansökningar med motiveringen att arbetet utfördes enligt lag. De som utförde arbetet bar säkerhetsutrustning och materialet hanterades kravenligt. Bolaget medgav att myndigheter inte hade informerats om att arbetet skulle utföras och undrade om det fanns möjlighet att sänka beloppen. Förvaltningsrättens prövning kom fram till att överträdelserna inte kan anses som ringa med hänsyn till de allvarliga hälsorisker som de anställda exponerats för.

Ansökningarna från Arbets­miljö­verket bifölls och avgifterna, 100 000 kronor för avsaknad av utbildningsbevis, 15 200 kronor för utebliven medicinsk kontroll och tjänstbarhetsbedömning samt 40 700 kronor för rivning av material som innehöll mer än 1 viktprocent asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket, sänktes inte.

Mary Örnborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen