Åtta minuter om dagen kan vara en för mycket

2013-06-16 23:00 Elisabeth Vene  

Allt fler drabbas av allvarliga nervskador av vibrationer. Och de är allt yngre.<br>– Du måste byta jobb. Bara så kan du rädda dina händer. Det säger Kristina Jakobsson, verksamhetschef och överläkare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

En dag går det inte längre. Besvären från armar och händer har blivit kroniska. Du har blivit handikappad.

– Säg till en snickare, som i stort sett bara jobbar manuellt, att det enda att göra är att byta jobb. Alla kan inte bli bygglärare eller fastighetsskötare, säger docent Kristina Jakobsson, verksamhetschef på arbets- och miljömedicin i Lund.

De drabbade blir allt yngre. Det skulle man kunna tolka som att det finns en ökad medvetenhet, att de alltså hör av sig tidigare. Men man kan också tolka det som att exponeringen har ökat, säger Kristina Jakobsson.

Det finns många sätt att förebygga vibrationsskador. Det är viktigt att begränsa exponeringen. Det gäller både tidsmässigt och genom att dämpa vibrationerna i handhållna verktyg. Det finns verktyg som vibrerar så mycket att de bör köras högst sju minuter om dagen, men kan byggas om så att de får användas i 2-3 timmar.

Men det räcker inte. Det behövs ett annat sätt att jobba på och organisatoriska förändringar.

– För det handlar inte bara om verktygen, utan att du gör för mycket av samma sak, säger Kristina Jakobsson. Håltagare, till exempel, det är svårt att göra på något annat sätt. Du måste kunna byta till en annan arbetsuppgift.

– Det bästa vore att göra produktionen på ett sätt så att ingen människa behöver hålla på med vibrerande verktyg i onödan. Det är en ingenjörsutmaning, säger Kristina Jakobsson.

Problemet förvärras av okunnighet om riskerna med vibrerande verktyg.

– Här finns en stor uppgift för företagshälsovården att hjälpa till med information och riskbedömningar på arbetsplatserna och medicinska kontroller, men det görs inte i tillräcklig utsträckning. Och arbetsmiljöingenjörer, som har kunskaper om den fysiska och kemiska arbetsmiljön, är ett utdöende släkte.

Det här måste lyftas gång på gång, särskilt inom byggbranschen, säger Kristina Jakobsson

– Alla dessa entreprenörer och underentreprenörer! Arbetsmiljöansvaret blir osynligt i slutändan. Ingen tar det. .

Så kollar du vibrationerna

Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet har tagit fram en exponeringskalkylator för hand- och armvibrationer. Med den kan man räkna ut sin dagliga vibrationsexponering.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen