Arbetsmiljöverket blundar för höga halter av styren

2011-12-20 06:46 Elinor Torp  
Styren, som bland annat finns i redskapen på lekplatser, är tillbaka. Foto: Scanpix

Hälsofarliga halter av styren är tillbaka i plastindustrin. Orsaken är att företagen slarvar med mätningarna. Arbetsmiljöverket vet om problemet, men hinner inte göra något.

Styren var en ödesfråga på 70-talet. Personal, vid bland annat båttillverkning, andades in höga halter av giftet och riskerade omfattande hjärnskador. 1975 sattes det första hygieniska gränsvärdet för styren.

30 år senare har medvetenheten sjunkit och riskerna glömts bort. På Arbetsmiljöverket ligger två år gamla prover.

– Vi hinner inte analysera dem, säger yrkeshygienikern Jouni Surakka.

Styren finns i armerad plast och släpps fritt vid tillverkningen. Cisterner och redskapen på lekplatser är exempel på plastprodukter som innehåller styren. Antalet mätningar som överskrider gränsvärdet har tredubblats sedan 1997.

– AP-industrin måste ta styren på allvar nu. Frågan är om företagen egentligen utvecklat processerna så mycket sedan 70-talet, säger Jouni Surakka.

Mätningarna gjordes hösten 2009 på små och stora företag inom AP-industrin. Sedan dess har ingenting hänt. Jouni Surakka jobbar ensam med mätningar på Arbetsmiljöverket. Han hinner inte.

– Förut var vi sex yrkeshygieniker som jobbade. Nu är det bara jag. Det gör att vi har ännu mindre koll på exponeringsnivåer för olika farliga kemiska ämnen i dag. Vi kan helt enkelt inte följa utvecklingen, säger Jouni Surakka.

Det finns lösningar på problemet. Företag kan byta teknik till slutna processer. Ämnet kan ersättas med något som inte avdunstar lika lätt. Ventilation, arbetsrotation och personlig skyddsutrustning är andra sätt att minska exponeringen.

Arbetsmiljöverket har kritiserats hårt av de yrkesmedicinska klinikerna för att inte fler kontroller görs.

– Det är jätteviktigt att vi har koll på exponeringsnivåerna. När föreskrivna mätningar inte skötts så slutar det med sjuka patienter på de yrkesmedicinska klinikerna, säger Jouni Surakka.

En av Arbetsmiljöverkets kritiker är Håkan Tinnerberg, forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund.

– Myndigheten har skiftat fokus till andra saker, med rätta. Men frågan är om kemiska hälsorisker helt fallit i glömska. Om ingen kontrollerar att företagen verkligen mäter då blir det så här, säger han.

Riskerna med giftämnet

  • Styren framställs ur bensen och eten. Polystyren används som slagfast plast i en mängd olika produkter och kan även skummas till cellplast.

  • Det hygieniska gränsvärdet för styren är 90 mg/m3. Den 1 juli 2012 halveras gränsvärdet.

  • Exponering för styren kan ge skador på nervsystemet, är klassat som möjligt cancerframkallande samt kan ge komosomskador.

  • AP står för armerad plast.

  • Företag måste mäta styren minst en gång om året, och varje gång produktionssätt ändras.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö