”Arbetsmiljöarbetet kommer att prioriteras”

2020-10-09 00:00 Karin Nilsson  
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark påminde om vikten av lokal samverkan. Med vid presentationen till vänster Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, till höger Nader Ahmadi, generaldirektör på Mynak. Foto: Jessica Gow/TT

Satsning. Arbetsgivare har ansvaret för den organisatoriska och sociala arbets­miljön. I pandemins spår ser regeringen ett ökat behov att påminna om detta – Arbetsmiljöverket får uppdraget.

Covid-19 för med sig fler arbetsmiljörisker än själva risken för att smittas, och arbetslivet kommer på många sätt att förändras för alltid. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när hon mot slutet av september presenterade nya satsningar från regeringen för bättre arbetsmiljö i pandemins spår.

– I dag samlas vi vid Zoom- och Teamsmöten. Många arbetar hemifrån och har fått nya rutiner. Andra, då tänker jag på dem inom vård och omsorg, har haft väldigt långa arbetsdagar och verkligen kämpat för att rädda liv och stoppat smittspridningen, sa Eva Nordmark.

Hon påpekade att många vittnar om fördelar med att jobba hemifrån men att det också finns risker. De handlar om svårigheter att skilja på arbete och fritid, isolering och ergonomi. Andra risker för arbetstagare i pandemins spår handlar om hög arbetsbelastning, ökad oro och risk för att smitta. Arbetsmarknadsministern konstaterade att det kan vara svårt att vara chef på distans men påminde om att det även vid distansarbete är arbetsgivaren som har ansvaret arbetsmiljön. Hon påminde också om det systematiska arbetsmiljöarbetet och om skyddsombudens roll.

– Jag vill verkligen understryka vikten av fungerande samverkan med skyddsombuden lokalt.

Eva Nordmark lovade att hålla fokus på arbetsmiljön framöver.

– Det finns många utmaningar och det betyder att arbetsmiljöarbetet kommer att prioriteras.

Regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt om risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Uppdraget ges för att höja arbetsgivarnas kunskaper om risker i arbetsmiljön som följt efter utbrottet av ­covid-19. ”Informationsinsatserna ska särskilt fokusera på risker i arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal och för arbetstagare som arbetar på distans, till exempel när arbete sker i hemmet”, skriver regeringen i sin presentation av satsningen.

Det uppdrag som Arbetsmiljöverket redan har för att se till att det inte råder brist på personlig skyddsutrustning för vissa yrkesgrupper förlängs. Enligt regeringen har Arbetsmiljöverket beviljat tillfälligt tillstånd för cirka 220 miljoner produkter. Uppdraget förlängs till den 30 juni 2021.

Håkan Olsson, ställföreträdande general­direktör på Arbetsmiljöverket, var nöjd med uppdragen. Han välkomnade särskilt att regeringen vill att verket ska öka kunskapen om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Det finns en risk att det här hamnar lite i skymundan, så det är väldig bra att det nu blir fokus på de här frågorna.

Även Myndigheten för arbetsmiljökunskap var på plats vid regeringens presentation. Generaldirektör Nader Ahmadi berättade om att myndigheten har gett forskare vid Uppsala universitet i uppdrag att göra en sammanställning av internationell forskning kring hur arbetsplatser har hanterat pandemin. Syftet är att kunna lära av goda exempel. En enkät­under­sökning för att belysa vad som fungerat väl i Sverige är också på gång. Resultat från den hoppas Nader Ahmadi kunna presentera under det första kvartalet nästa år.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö