1 av 5 får sin astma på jobbet

2011-02-27 23:00 Lena Gunnars  

Vart femte nytt astmafall bland vuxna beror på jobbet. Nu försöker forskarna ta reda på varför. ”Få tänker på arbetsmiljön som en möjlig orsak”, säger överläkare Jonas Brisman.

<p>Astma är den vanligaste yrkeslungsjukdomen i världen. Men kopplingen mellan sjukdomen och arbetsmiljön var länge okänd. </p> <p>På senare år har forskning visat på ett klart samband. Besvären kan leda till att den anställde måste bli omplacerad eller till och med byta jobb. Astma ger symtom som pip, andnöd och hosta. Omkring hälften av alla som drabbas av yrkesastma blir aldrig av med besvären.</p> <p>- Ju längre du är kvar i en miljö som du blivit sjuk i, desto större är risken för det, säger Jonas Brisman, överläkare vid sektionen för arbetsmiljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. </p> <p>Oftast ligger det inte någon allergi i botten när det gäller astma i vuxen ålder. Yrkesastma förekommer i nästan alla branscher, men är extra vanlig på arbetsplatser som bagerier och på fabriker där det finns olika typer av kemikalier, färger och gaser. Frisörer och nagelbyggare är också yrkeskategorier som ofta råkar ut för problem. </p> <p>- För den som redan är drabbad kan exponering för damm, kyla och ansträngning utlösa symtomen, säger Jonas Brisman.</p> <p>För närvarande pågår ett stort forskningsprojekt om förekomsten av astma i fiskeindustrin.</p> <p>Där är astma, luftvägsbesvär och influensaliknande symtom vanliga. En orsak är att det nu är maskiner som sköter jobbet, förr filéade man för hand. Vatten och fiskdelar sprids kring maskinerna och när de rengörs blir det mycket vattendroppar i luften som innehåller fiskprotein och andra ämnen från fiskarna. </p> <p>- När man andas in det och blir irriterad i luftvägarna riskerar man att utveckla astma, säger Eva Andersson, också överläkare vid sektionen för arbetsmiljömedicin vid Sahlgrenska. </p> <p>Hon leder den medicinska delen av forskningsprojektet, som syftar till att kartlägga besvär och analysera exponeringen för fiskprotein hos 900 anställda inom fiskeindustrin. Projektet genomförs med hjälp av enkäter. </p> <p>- Vi har också undersökt en fabrik med upprepade mätningar för att titta mer i detalj på exponeringen och hur den påverkar de anställda där, säger Eva Andersson. </p> <p>Ett problem är att många är säsongsanställda och chansen är stor att de inte återkommer säsongen efter om de utvecklat problem. </p> <p>- Då finns risken att man heller inte uppmärksammar hur stora problemen är, säger Eva Andersson. </p> <p>Och problemen med astmasymtom på jobbet lär inte bli färre. Läkarna räknar med att runt 10 procent av alla barn och ungdomar redan utvecklat allergier och astma. En stor del av den gruppen är nu på väg ut på arbetsmarknaden. </p> <p>- Har man redan besvär uppkommer astman inte primärt av jobbet, men kan bli sämre där. Vi håller på med en studie där vi samlat personer som redan har astma och försöker ta reda på om de försämras på grund av arbetsmiljön, säger Jonas Brisman. </p> <p>En undersökning som publicerades i medicintidskriften The Lancet 2007 tittade på flera yrkesgrupper samtidigt och riskerna för att utveckla astma i arbetsmiljön. Studien gjordes av European Community Respiratory Health Survey. 6588 personer från 13 länder medverkade. Ingen av dem hade astma eller luftvägsproblem i inledningen av studien i början på 1990-talet. </p> <p>En av slutsatserna var att exponering för exempelvis mjöl, målarfärg, lack och mjukplast på jobbet ökade risken för att få det. Sjuksköterskor och städerskor löpte en fördubblad risk.</p>

Här löper du ökad risk för astma

Frisörsalong
Bageri
Livsmedelsbranschen
Bygg- och anläggningsarbeten
Trädgårdsarbetare i växthus
Lantbruk
Vården
Sågverk
Hotellstädning
Laboratorier
Fiskrestauranger/fiskeindustri

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö