RÄTTSLIGT

Trädvårdarna vann över Arbetsmiljöverket

Två arborister från Jacksons Trädvård beskär träd på Mariatorget i Stockholm. Arkivbild.

Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver ett förbud från Arbetsmiljöverket. Domen berör arbeten som fordrar trädklättring och fallskydd.

Publicerad Uppdaterad

Trädfirmor över-klagade förbud

Klagande 1: Jacksons Trädvård AB

Motpart: Arbetsmiljöverket

Mål nr:  Mål nr 4092-23

Dom: Meddelad 2024-02-29 av Förvaltningsrätten i Stockholm

* * *

Klagande 2: Svenska Trädmästarna AB

Motpart: Arbetsmiljöverket

Mål nr: Mål nr 4104-23

Dom: Meddelad 2024-02-29 av Förvaltningsrätten i Stockholm

I februari förra året förbjöd Arbetsmiljöverket företagen Jacksons trädvård och Svenska Trädmästarna att genomföra arbeten om inte helkroppssele användes. Skydd behövde användas mot fall till lägre nivå och mot farliga pendelrörelser. Vid varje tillfälle då företagen bröt mot förbudet, riskerade de att vitesbeläggas med 50 000 kronor. Myndigheten har flera gånger arbetat med olycksfall där arborister fallit och skadats allvarligt. I de ärendena har Arbetsmiljöverket noterat att branschen i stort inte arbetar enligt gällande regler.

Men förbudet överklagades av bolagen. Jacksons trädvård hävdade att man oftast använder sittsele eller stödbälte och att helkroppssele i många trädklättrande situationer är i vägen, vilket kan utgöra en risk. Vidare framhöll bolaget att den trädklättrande personalen alltid arbetar med spänd lina vars infästningspunkt är ovanför arbetstagaren. Därmed kan inte fall till lägre nivå ske. Risken för pendlingsrörelser förbyggs med flera kompletterande infästningspunkter. Svenska Trädmästarna har fört samma slags argumentation.

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar å ena sidan att Arbetsmiljöverkets förbud väger tungt. Men den utredning som bolagen har gjort, och som myndigheten till stora delar inte invänt mot, gör stort intryck på domstolen. Den ”pekar på flera omständigheter som ger skäl att ifrågasätta om det finns sådana brister i bolagets arbetssätt som Arbetsmiljöverket beskriver. I detta beaktar förvaltningsrätten till exempel att bolaget använder särskilt framtagen utrustning och fallskyddssystem som är avsedda för de förhållanden som råder vid arbete i träd och att utrustningen används på ett sådant sätt att ett fritt fall inte ska kunna inträffa.”

I bolagens utredning finns utlåtanden från fallskyddsföretaget Petzl Nordic, arbetsmiljöingenjören Per Forsberg, Gröna arbetsgivare och Kommunalarbetareförbundet.

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade domarna den 29 februari och eftersom Arbetsmiljöverket inte har överklagat, vann domen laga kraft den 25 mars.

Läs mer: