Så ger ökat ansvar stolta undersköterskor

2020-06-12 00:00 Anna Hjorth  
Lotta Dellve. Foto: Johan Wingborg

När besluten i äldreomsorgen fattas nära den som gör jobbet mår både personal, brukare och anhöriga bättre. Forskaren Lotta Dellve har fått 4,5 miljoner kronor för att fortsätta studera hur äldreomsorgen kan fungera bättre.

Det kallas för distribuerat ledarskap och innebär ungefär att ledarskapet delas ut och flyttas nedåt i organisationen. Tanken är att besluten ska fattas så nära den som gör jobbet som möjligt. Med forskningsmedel från Afa Försäkring ska Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, nu fördjupa sina kunskaper.

– På några ställen i äldreomsorgen har man skapat små ledningsgrupper, där under­sköter­skorna är med. Vår tidigare studie visar att det skapar reellt inflytande för personalen. Besluten flyttas nedåt och det blir mer hållbart för alla.

I dag har många chefer i äldreomsorgen en tuff arbetssituation, påpekar Lotta Dellve.

– Enhetscheferna har en jättesvår uppgift med ansvar för väldigt många brukare, undersköterskor och annan personal. De brukar vara tungt belastade och kämpar hårt för att få allt att funka. Det ställs höga krav på samordning mellan personal, biståndslut, sjukvårdande insatser och anhöriga.

Läs mer: ”Arbetarkvinnorna har inte makt över sin arbetsmiljö”

Att skapa små ledningsgrupper med under­sköterskor som tar större ansvar kan vara ett sätt att avlasta enhetscheferna. Men det har också goda effekter på hur övrig personal mår och utvecklas i arbetet, visar Lotta Dellves forskning.

– På arbetsplatser där man lyckats fördela och delegera ledarskapet såg vi inte längre de uttröttade enhetscheferna, utan i stället undersköterskor som är stolta över att ta beslut i praktiken. De har kul och kan skapa en bättre boendemiljö. Vi har förstått att jobben på de ställena blir mer attraktiva och det är många som sökt tjänster. Annars är det stor brist på undersköterskor och det är svårt att få sökande som är behöriga.

För att det distribuerade ledarskapet ska fungera är det viktigt med förtroendefullt stöd och samarbete mellan professioner och över organisationsnivåer. Det gäller både mellan undersköterskorna och enhetscheferna, men också i förhållande till den strategiska ledningen.

– Ja, förtroende är ett nyckelord, en förutsättning för att kunna jobba engagerat. Det har större betydelse än andra förhållanden, har vi sett.

En annan viktig faktor är förberedelse för den som ska ingå i den lilla ledningsgruppen.

– Om man som undersköterska dumpas med ansvar utan att ha fått rätt kompetensutveckling så kommer det inte att funka i längden. Det kan handla såväl om själva omsorgen som djupare kunskaper i exempelvis palliativ vård eller hur man hindrar smittspridning, säger Lotta Dellve.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen gjort en stor inspektion av äldreomsorgen för att fånga upp svårigheter i samband med covid-19. Resultatet visar att ledarskapet har stor betydelse för minskad smittspridning. Närvarande chefer som snabbt kan svara på frågor och hjälpa till med prioriteringar är viktigt.

Lotta Dellve delar den bilden. Hon menar att det distribuerade ledarskapet ger möjlighet att agera snabbare än i en mer traditionell organisation.

– Vi kan se att de mer välorganiserade enheterna, som vi var i kontakt med i början när coronaviruset började spridas, reagerade väldigt snabbt. Det handlar om en mognad i ett utvecklingsarbete. Att de som fått förtroende att leda tar tag i saker, som att kontakta hygiensjuksköterska och skapa nya rutiner.

4,5 miljoner från Afa

Lotta Dellve har fått 4,5 miljoner kronor från Afa Försäkring. Hon ska göra fallstudier i flera delar av landet och enkäter i Västra Götalandsregionen och i Västerbotten. Ett av syftena är att visa hur distribuerat ledarskap kan göra arbets­platserna mer attraktiva och hållbara. Studien pågår till och med april 2023.

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö