Ledarskapsexperten: En bra förklaring fixar förändringen

2016-09-12 00:00 Elisabeth Vene  

HR-VERKTYG. För att lyckas med en förändring krävs en god morot, tålamod och en bra förklaring.– Det som är självklart för ledningen kan slå ner som en bomb i organisationen, säger ledarskapsutbildaren Anders Kinding.

Minst 70 procent av alla förändringsinitiativ misslyckas. Det framgår av en undersökning som undersökningsföretaget Gartner och ATD, Association for Talent Development, har gjort.

Varför är det så?

– Jag tycker mig se att det bland chefer på lite högre nivå finns en orealistisk uppfattning om hur snabbt och lätt det ska gå. Det säger Anders Kinding, ledarskapsutbildare och författare.

Cheferna fattar beslut på toppen och det gör de nästan uteslutande baserat på ekonomi, anser Anders Kinding. I högsta ledningen sitter till 40 procent ekonomer.

– Hr är ofta väldigt styvmoderligt behandlad. I de högsta ledningsgrupperna utgör de bara en procent. Därmed missar ledningen väldigt mycket. Jag är själv ekonom, jag ser faran i ett enögt ekonomifokus. Alla ekonomer vet att ekonomi bara visar en del av verkligheten, ändå är det ekonomi de flesta lutar sig mot.

En av orsakerna till att förändringar inte blir så lyckade som man hade hoppats är att stora delar av den vanliga verksamheten lamslås när större förändringar ska införlivas, alla krafter går åt till det nya.

– Tro inte att den ordinarie arbetsstyrkan klarar allt. Det kan behövas extra resurser.

En annan anledning är att människan motsätter sig förändring. Det vi gör i livet formar våra vanor och styr vårt beteende. Om inget händer fortsätter vi och gör som tidigare. Eftersom det till stor del sker undermedvetet måste man ytterst medvetet etablera ett nytt beteende, som måste repeteras tills det sitter.

Sannolikheten att vi förändrar oss beror på om vi upplever ett starkt behov av förändring och om det vankas präktiga morötter när förändringen är genomförd.

– Här kan cheferna verkligen hjälpa till.

Bara 17 procent av ledarna i Gartner/ATD:s undersökning, som Anders Kinding refererar till, tycker att de är bra på förändring. Resten har dåliga erfarenheter.

En orsak är sannolikt att ledningen inte har tagit sig tid att förklara varför förändringen är nödvändig.

Viktigast för lyckad förändring: 8 punkter

1. Toppledarna måste förklara för hela organisationen – så nära på individnivå som det bara är möjligt – varför förändringen ska ske och varför det är rätt just nu.

2. Dela upp den stora förändringen i små steg så att det går att ta ett i taget. Ju större svårighetsgrad, desto tuffare är det att anpassa sig.

3. Fira alla framgångar, stora som små. Så fort någon gör rätt enligt den nya modellen ska den klappas om.

4. Det ska vara en ömse­sidig processplan. Alla har vi erfarenhet av förändringar, ledningen bör använda sig av detta, inte bara presentera sina egna idéer.

5. Mät och dokumentera. Nästa gång kommer du inte att göra om precis samma misstag, man lär sig hela tiden av förändringsprocesserna. (”Ändå är det svårt att få företag att vilja sätta av tid till det.”)

6. Avsätt tillräckliga resurser, både personella och tidsmässiga.

7. Kom överens om deadlines, som inte får vara för tajta. Ta den diskussionen snabbt, annars kommer de bästa medarbetarna att sticka.

8. Framhäv det positiva resultatet som förändringen kommer att medföra.

Källa: Anders Kinding/ David H Burnham

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö