”Ingen ska behöva känna sig rädd på jobbet”

2014-02-14 10:49 Elisabeth Vene  

Stat och kommun är inget vidare på att hantera hot och våld mot personalen. Arbetsmiljöverket har gett 67 procent av arbetsgivarna bakläxa.

Våld och hot på jobbet är inget ovanligt arbetsmiljöproblem för tjänstemän. Sammanlagt 556 arbetsolyckor med sjukfrånvaro samt arbetssjukdomar orsakade av våld eller hot har anmälts till Arbetsmiljöverket under perioden 2009-2013. Mörkertalen är stora, tror verket, som har satsat på ett stort nationellt projekt för att förbättra situationen.

- Ingen ska behöva känna sig rädd eller otrygg på jobbet. Syftet med vår insats är att få arbetsgivarna att ta hot och våldsrisker på större allvar, säger projektledaren Berndt Jonsson i ett pressmeddelande.

Inspektionsinsatsen har varit inriktad på hur risker för hot eller våld förebyggs och på vilken hjälp de drabbade får. Cirka 1 500 inspektioner har genomförts i hela landet under 2011—2013.

En majoritet, 67 procent av arbetsgivarna, fick krav på åtgärder. Sammanlagt ställdes 2 600 krav. Det kan handla om att det ska gå att få hjälp snabbt om det händer något och att inte behöva jobba ensam. Andra krav gäller policy och rutiner, riskbedömning och tydlig uppgiftsfördelning.

- Flera anställda har berättat att man drar sig för att anmäla hot eller våld, eftersom det finns en uppfattning om att samhällets attityder i den här frågan har hårdnat. Man ska helt enkelt ”tåla” mer i sin roll som tjänsteman. Det är en oacceptabel utveckling, säger Berndt Jonsson.

Han tycker att det är viktigt att även polisen engagerar sig i de här frågorna.

- I slutänden är hot och våld inom myndighetsutövning ett hot mot rättsäkerheten.

Arbetsmiljöverket har gjort liknande inspektionsinsatser inom andra branscher tidigare

Inom projektet fanns det önskemål att titta på riskerna också för andra yrkesgrupper där hot och våld är vanligt, till exempel mot väktare och parkeringsvakter och inom hemtjänsten och personlig assistans. De faller utanför just det här projektet, men förmodligen kan projektmaterialet användas också i fler angelägna sammanhang, skriver man i rapporten.

Både hot och våld förekommer - två exempel

  • En kund slår en arbetsförmedlare i ansiktet.
  • En handläggare får ett anonymt hot på sin telefon. Blir sedan överfallen framför sin bostad.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö