Arbetsmiljö i Rätten

300 000 kronor i bot för fallolycka på bruket

Arbetstagaren föll fem meter ner i ett schakt tillsammans med lasten i mars 2018. Han skadades svårt och blev sjukskriven i ett år. Arbetsgivaren, Stora Enso, hade inte gjort tillräckligt för att hindra olyckan.

Publicerad

En arbetstagare hos Stora Enso Paper AB skadade sig svårt i samband med en olycka på företagets anläggning Hylte pappersbruk den 29 mars 2018. Han föll fem meter ned i ett schakt tillsammans med last och skadade sig allvarligt. Han fick flera frakturer och opererades i sju timmar, enligt strafföreläggandet.

Åklagare, Magnus Clase, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ansåg att ansvarig för bolaget inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Om en tillräckligt bra riskbedömning hade gjorts skulle ansvariga ha vidtagit åtgärder som gjort att olyckan förmodligen inte hänt.

Åklagaren anser att bolaget exempelvis kunde ha hyrt in en kranlyftare, sett till att det fanns adekvat skydd som staket runt schaktet eller sett till att lasten säkrats.

Stora Enso Paper AB har nu godkänt att betala 300 000 kronor i företagsbot.