Utomhusjobb saknar regler för solskydd

2016-09-12 00:00 Peter Pettersson  

UV-STRÅLNING. Utomhusarbetare har ökad risk för hudcancer. Men det saknas regler för hur de ska skydda sig. – En arbetsmiljöfråga som skyddsombuden borde kunna driva, säger Britta Hedefalk, sakkunnig på Cancerfonden.

Många yrkesgrupper riskerar att exponeras för alltför mycket uv-strålning under arbetstiden. En undersökning som samarbets­organet Euromelanoma genomförde i Sverige i våras visar att barnskötare är en av de mest utsatta grupperna.

Resultatet får fackförbundet Kommunal att reagera.

– Det här är ny information för oss. Vi kommer nu att se på vilket sätt vi bäst kan informera våra medlemmar om riskerna och hur de ska skydda sig. Det är också en fråga vi kommer att ta upp med arbetsgivarna, säger Helene Grönstedt, ombudsman på Kommunal.

Hon har själv lång erfarenhet av att arbeta med barn.

– Diskussionen att skydda barnen från för mycket sol har förts i flera år. Men hur personalen utsätts och hur den ska kunna skydda sig har inte tagits upp, säger Helene Grönstedt.

Regeringen har fastställt att individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön ska begränsas så långt det är rimligt möjligt. Det står i preciseringarna av miljömålen. Men varken arbetsgivare eller facket har lyft frågan.

Inte heller myndigheterna är på banan. Visserligen har Strålskyddsmyndigheten ett uppdrag att ta fram regler för hur man ska minska uv-exponeringen för barn i förskolan och skolan. Men några åtgärder för personal på förskolor och skolor finns inte planerade.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns en kommentar om solstrålning. Men den gäller enbart artificiell optisk strålning och inte exponering för solstrålning.

Skyddsåtgärder vid utomhusarbete finns med i de generella kraven i arbetsmiljölagen. Dock saknas tydliga regler för uv-strålning.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, uppger att man från centralt håll inte har ut­färdat några anvisningar eller regler.

– Problemet är nog att många inte ser det som farligt att vara i solen när man inte solar. Men det är den totala solexponeringen som betyder något och det är en arbetsmiljöfråga. Som jag ser det är det något som skyddsombuden borde kunna driva, säger Britta Hedefalk, sakkunnig på Cancerfonden.

Nästan alla fall av malignt melanom kan härledas till intensiv solexponering. Hudcancern uppstår ofta på kroppsdelar som utsätts för mycket sol (både uva- och uvb-strålar) som ansikte, hals, rygg, armar och ben.

– Skandinaver har generellt känslig hud. Med upprepad solexponering under många år ökar risken för att utveckla hudcancer. Därför är det viktigt att alltid skydda sig när solen är som starkast, oavsett om du är hemma eller på jobbet, säger Ada Girnita, överläkare vid hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Malignt melanom dödar 500 varje år

• Hudcancer är den tredje vanligaste typen av cancer. Den allvarligaste formen av hudcancer är malignt melanom.

• Cirka 35 000 personer i Sverige lever med diagnosen.

• Cirka 500 personer avlider av malignt melanom årligen.

• Årligen upptäcks drygt 3 500 maligna melanom.

• Ungefär hälften av fallen diagnostiseras hos personer äldre än 65 år och cirka 350 hos personer yngre än 40 år.

• Vem som helst kan drabbas. Risken att utveckla hudcancer är högre om du har ljus hudtyp och lätt för att bli bränd av solen, har blivit bränd av solen under barndomen eller senare i livet.

• Risken ökar om du tillbringar mycket tid ute i solen (antingen på jobbet eller på fritiden), använder solarium, har totalt mer än 50 födelsemärken på kroppen, har familjemedlemmar som har/har haft, hudcancer, är över 50 år eller har genomgått en organtransplantation.

Håll koll på UV-strålningen

Med Strålskydds­myndighetens app Min soltid, som finns både för Iphone och Android, kan du se hur stark uv-strålningen är där du befinner dig och få en prognos framåt i tiden.

Det går också att få fram värdena genom att besöka hemsidan www.minsoltid.se från en dator.

Peter Pettersson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö