Tvist om stridbar undersköterska

2010-01-27 10:48 Mattias Davidsson  
Peter Magnusson Foto: Scanpix

Undersköterskan Peter Magnusson blev känd när han i TV kritiserade den rasistiska jargongen på jobbet. Södertälje sjukhus anser att han har samarbetsproblem. Nu har omplaceringen av den stridbara undersköterskan blivit en fråga för Arbetsdomstolen.

Det är Södertälje sjukhus och arbetsgivarförbundet Pacta som stämmer Kommunalarbetareförbundet. Sjukhuset vill att Arbetsdomstolen fastställer att undersköterskan, sedan han omplacerats från Intensivvårdsavdelningen till den geriatriska kliniken, ska vara skyldig att utföra arbete.

Det kan tyckas vara självklart, men Kommunal har lagt ett tolkningsföreträde enligt paragraf 34 i medbestämmandelagen. Förbundet gör gällande att Peter Magnusson inte har arbetsskyldighet.

Parallellt med den här tvisten har det förts såväl lokala som centrala förhandlingar kring Peter Magnusson och konflikten med arbetskamraterna. De har gällt anställningsskyddslagen, kollektivavtalet och meddelarfriheten. Peter Magnusson blev känd i januari och februari förra året. Då var han med i Sveriges televisions program Debatt. Där slog han larm om främlingsfientligheten, gränsande till rasism, som han anser finns bland personalen på intensivvårdsavdelningen.

Efter det har Peter Magnussons relation till många av kollegerna varit ansträngd. Sjukhuset hävdar att det försökt lösa relationsproblemen, men utan att lyckas. I stämningsansökan hävdar arbetsgivaren också att Peter Magnusson har samarbetsproblem och inte rättar sig efter chefernas direktiv. Det är huvudskälen till att sjukhuset mot hans vilja omplacerat Peter Magnusson. Åtgärden har stöd i kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser, hävdar sjukhuset.

Nu blir frågan för Arbetsdomstolen att pröva om Kommunals tolkningsföreträde mot arbetsskyldigheten är en giltig åtgärd.

MBL, paragraf 34

Bestämmelsen ska skydda arbetstagare mot orimliga förändringar i arbetsuppgifterna under tiden parterna förhandlar. ”Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation (…) tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gäller organisationens mening till dess tvisten slutligt prövats.”

Peter Magnusson fick pris

I höstas fick Peter Magnusson tidningen Kollegas Civilkuragepris på 10 000 kronor. Orsaken var att vågade framträda i TV-programmet Debatt i januari.

 

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö