Smittorisk – ett problem på arbetet

2012-08-26 23:00 Elisabeth Vene  
Folk går till jobbet fast de är sjuka, mycket på grund av de slimmade organisationerna, slår forskare fast.

Host, host, attjo prosit. Tillbaka på jobbet, full fart på smittspridningen igen. <br/>– Vi borde kanske vara lite mer asiatiska i vårt beteende, använda munskydd när vi är sjuka och inte skaka hand, säger Jakob Löndahl, forskare i aerosolteknologi.

Det finns mycket att vinna på att få ner den luftburna smittan, säger Jakob Löndahl, som leder ett projekt kring smittspridning i operationssalar. Det blir kostsamt för både individen och samhället om det kommer in smitta i kroppen och nya operationer måste till.

Jakob Löndahl är fysiker, han samarbetar med operationsavdelningen vid Helsingborgs lasarett, danska mikrobiologer knutna till Aarhus universitet och totalförsvarets forskningsinstitut FOI. I det flärdfria labbet nere i källaren på institutionen för design- vetenskaper på Lunds tekniska högskola ska forskarna ta reda på hur de luftburna mikroorganismerna överlever.

Smittspridning är en reell arbetsmiljörisk inte bara för sjukvårdspersonal. De som jobbar på förskolor och äldreboenden är också väldigt utsatta.

Forskarna ringar även in nya områden, där luftburen smitta hotar. Det växer till exempel mycket mikroorganismer i mat och avfall, som de som tömmer soptunnor och de som sprider slam på åkrarna utsätts för. Det har rapporterats att människor som arbetar i reningsverk har drabbats av oförklarliga sjukdomar liksom de som tvättar simbassänger och soptunnor med högtryckstvätt. Den fina vattendimman som uppstår kan innehålla luftburen smitta, som de andas in.

Jakob Löndahl och Mats Bohgard, professor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi på Lunds tekniska högskola, förevisar entusiastiskt den avancerade mätutrustningen i sitt labb. Här står olika instrument för att bestämma bland annat storlek, massa, kemisk sammansättning och densitet hos luftens partiklar. Med dessa ska man också undersöka hur stora partiklarna är som de smittbärande organismerna sitter på, när de nästlar sig in i kroppen. I biokuben, en specialbyggd metallkammare, kan man se hur de påverkas av luftfuktighet och temperatur.

Frågan är om det är bra eller dåligt att sänka temperaturen. Ska man alls ha luftkonditionering?

– Smitta sprids säkert lättare i kontorslandskapet, eftersom det är ett enda rum, säger Mats Bohgard. Att undersöka den typen av inomhusmiljöer är nästa steg.

Smittspridning har också med beteende att göra, påpekar Mats Bohgard. Folk går till jobbet fast de är sjuka, mycket på grund av de slimmade organisationerna. Stress och dålig sömn försämrar immunförsvaret, och så sluts den onda cirkeln. Ska man nödvändigtvis gå till jobbet finns kanske anledning att överväga det asiatiska bruket av munskydd. Och sättet att hälsa, utan kroppskontakt.

– Mest effektivt är att stanna hemma när man är sjuk, säger Mats Bohgard.

Det är oklart hur mycket smitta munskydd egentligen mot-verkar. Men munskydd har också den positiva effekten att omgivningen förstår att någon är sjuk.

Så slipper du smitta och smittas

Man klarar sig rätt bra på att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten. Vid luftburen smitta är det svårare att skydda sig, då räcker inte handskar och hygien.

Hosta i armvecket, inte i handen.

God ventilation.

Undvik att skaka hand och kramas.

Stanna hemma om du är sjuk.

Vid magsjuka, var frisk i 48 timmar innan du går till jobbet igen.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen