Risken för lungcancer störst på jobbet

2012-06-15 13:25 Elinor Torp  

WHO slår nu fast att dieselavgaser orsakar cancer. I personbilar finns filter som renar. Inte i arbetsfordon. Trots det vet inte arbetsgivarna hur eller vad de ska göra för att skydda sin personal. <br/>- Arbetsmiljöverket måste ge dem ett regelverk, säger professorn Per Gustavsson.

När Arbetsmiljöverket får höra att expertgruppen från världshälsoorganisationen WHO har omklassificerat dieselavgaser från troligen cancerframkallande till cancerframkallande tillbakavisar myndigheten riskerna och menar att expertgruppen bara tittat på gammal smutsig diesel.

- Sådan diesel tankar vi inte längre våra bilar med i Sverige, säger Claes Trädgårdh, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

- Det är fel, säger Per Gustavsson som suttit med i WHO:s expertgrupp.

I dag fredag publiceras en artikel i en vetenskaplig tidsskrift som berättar om riskerna. Men det är inte människor ute på gatan som behöver oroa sig över sin hälsa utan arbetstagare, framför allt inom bygg- och transportsektorn. Medan personbilar har en teknik som sorterar bort de värsta partiklarna saknar arbetsfordon rening.

- I Sverige har vi inga regler för partikelfilter på tunga fordon. Vi har det inte för maskiner som används i byggbranschen heller, och inte på lastbilar som kör ut och in i lastterminaler, vi har det inte på dieselfordon inne i tunnlar eller slutna utrymmen. Den här frågan är synnerligen intressant även för Sverige, säger professorn i arbets- och miljömedicin.

Per Gustavsson har skrivit till Arbetsmiljöverket, men ännu inte fått något svar. Claes Trädgårdh, enhetschef vid myndigheten menar att de uppmätta värdena i de flesta arbetsmiljöer är så låga att det inte är någon akut fara.

- Det är inte sant. Gränsvärdet vi har i dag är baserat på kvävedioxid och skyddar inte för hälsoeffekter av dieselavgaser. Då tänker jag på lungcancer, men också hjärt- och kärlsjukdomar. I stadsmiljön ser det bättre ut. Där har vi betydligt lägre gränsvärden än i arbetsmiljön.

Per Gustavsson anser att Arbetsmiljöverket med anledning av WHO:s nya klassificering bör titta på hur ett gränsvärde ska se ut, vad som är en lämplig nivå och försöka besvara den svåra frågan vad arbetsgivarna ska mäta för att få veta att personalen jobbar i en säker miljö.

- I veckan har jag fått samtal från Byggnadsarbeten och Transportarbetaren. Bägge tidningarna undrar hur man kan sätta press på arbetsgivarna. Jag svarade att om det inte finns ett regelverk som är adekvat så blir det svårt.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen