Maria Steinberg: "Krokomcheferna borde ha fått utbildning"

2014-12-18 11:02 Elisabet Örnerborg  
Maria Steinberg. Foto: Jörgen Appelgren

Gällande regler räcker inte till i mobbningssituationer, slår arbetsmiljörättsexperten Maria Steinberg fast. Arbetsmiljöverket är inte tillräckligt aktivt för att förebygga kränkande särbehandling och chefer måste utbildas, anser hon.

Maria Steinberg tar till orda i en festskrift med anledning av att professor Catharina Calleman går i pension från Örebro universitet.

Catharina Callemans arbete har alltid varit inriktat på att undersöka den svagare parten på arbetsmarknaden, som arbetstagare, kvinnor eller invandrare. Jag vill hedra hennes arbete med att synliggöra den svagare parten på arbetsmarknaden, i detta fall den kränkte eller mobbade, skriver Maria Steinberg.

Maria Steinberg utgår från Krokomfallet. I det fallet möts olika regelsystem. Det arbetsmiljörättsliga som har stöd i arbetsmiljölagen, det arbetsrättsliga som har stöd i anställningsskyddslagen och det straffrättsliga som har stöd i brottsbalken.

Under rubriken: "Mobbning på arbetsplatsen. Räcker lagarna till?", går Maria Steinberg igenom de olika regelsystemen. Mest kritisk är hon till att Arbetsmiljöverket som har föreskriften Kränkande särbehandling till stöd för sin tillsyn. Verket går visserligen inte in i individärenden men borde kunna gå in med övergripande och förebyggande krav i större utsträckning än vad som nu görs, anser Maria Steinberg.

Hon ser också svagheter med brottsbalkens straffregler som en väg till upprättelse. Dels är det svårt att få till en fällande dom och dels ger den straffrättsliga processen inget utrymme för förlikningar. Det senare är något som Maria Steinberg tycker behövs i dessa fall.

Hon är också kritisk till att arbetsgivare, i synnerhet offentliga arbetsgivare som kommuner, kan köpa ut arbetstagare om det saknas grund för avskedande eller uppsägning. Lagen om anställningsskydd syftar till att förebygga och skydda arbetstagarna mot osakliga uppsägningar och avskedanden, skriver hon.

I Krokomfallet hade cheferna varit betjänta av att ha kunskap om arbetsmiljölagens och anställningsskyddslagens intentioner, anser hon.

Maria Steinberg efterlyser regler som tvingar chefer att lära sig om dessa lagars intentioner och om kommunikation. Hon tycker också att en lagstiftning behövs och en tillsynsmyndighet som på ett mer aktivt sätt verkar för att förebygga kränkande särbehandling. Kanske skulle ett tillägg till diskrimineringslagen räcka för att skydda arbetstagarnas värdighet och ge någon slags ersättning i enskilda fall, föreslår Maria Steinberg.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö