Krisande Mynak får stöd från företagshälsovården

2019-09-05 08:00 Enikö Arnell-Szurkos  
Nader Ahmadi, generaldirektör på Mynak. Foto: Sanna Percivall

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har tuffa månader bakom sig. Nu har myndigheten fått hjälp och personalen hoppas att arbetsmiljön förbättras.– Vi väljer att gå framåt nu, säger Annika Hed Ekman, lokalt skyddsombud från Saco.

Det har varit ett turbulent första år på den nyinrättade arbetsmiljömyndigheten Mynak. Sju anställda har lämnat arbetsplatsen, fyra har avslutat sin anställning och tre har fått tjänstledigt. I juni larmade skyddsombudet om arbetsmiljöproblem genom att lämna in en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren. I anmälan står det om medarbetare som återkommande signalerat till ledningen om hög arbetsbelastning utan att åtgärder vidtagits och om återkommande krav på snabb leverans med mycket kort framförhållning som krävt arbete utanför ordinarie arbetstid. Medarbetare beskriver också hur de upplevt stötande uttalanden som skapat obehag.

Med hjälp av en hr-konsult från Statens servicecenter ska myndigheten nu ta fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Företagshälsan Previa ska samtidigt göra en kartläggning av situationen på myndigheten. Det arbetet har just påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Skyddsombudet Annika Hed Ekman, som också är arbetsplatsombud, är nöjd med dessa åtgärder och vill blicka framåt. På frågan om vad hon tror att problemen har berott på svarar hon:

– Vi är en liten myndighet där många olika kompetenser ska komma samman i en ny miljö. Det är också en faktor man måste ha med i bilden. Jag vill helst inte spekulera i hur det har varit. Vi väljer att gå framåt nu.

Läs mer: Nader Ahmadi: ”Jag ska få stöd i mitt ledarskap”

I mitten av augusti kallades myndighetens generaldirektör Nader Ahmadi till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att redogöra för myndighetens arbete framåt. Han har ännu ministerns förtroende för att leda myndighetens arbete.

Hur hinner då myndigheten utföra sitt uppdrag? Enligt skyddsombudet Annika Hed Ekman har det gått mycket tid till att hantera arbetsmiljöproblem. Att flera har slutat försvårar också arbetet.

– Vi har en verklighet att förhålla oss till och behöver lösa den här situationen. Men ambitionen finns där bland medarbetarna att klara uppdraget.

Parterna är med i Mynaks verksamhetsråd

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, startade sin verksamhet den 1 juni 2018 och ligger i Gävle.

Myndighet beskriver själv sitt uppdrag: … skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom att vara ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö.

Har i dag 14 anställda. Sju har lämnat, antingen för gott eller tagit tjänst­ledigt. Myndigheten räknar med att tillsätta två vakanta chefstjänster i år.

Mynak har tre råd som stödjer verksamheten. I det råd som ska stötta i frågor kring myndighetens uppdrag sitter representanter från bland annat SKL, Svenskt Närings­liv, Saco, LO och TCO.

Källa: Mynak.

Enikö Arnell-Szurkos

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö