Klämskada i industrirobot var inget arbetsmiljöbrott

2009-06-23 09:29 Per Turesson  

En anställd fastnade med huvudet i en oskyddad industrirobot på en borstfabrik i Vinslöv. Hässleholms tingsrätt friar både arbetsgivaren och företaget som levererade roboten. Om ansvar ska utkrävas fordras att roboten hade tagits i drift, resonerar tingsrätten. Och det hade den inte.

Den 13 augusti 2007 inträffade en olycka vid en maskinlinje på borstfabriken Kron International AB i Vinslöv. För att rätta till en borste som hamnat snett lutade en anställd sig in i en robotcells riskområde. Då kom en robotarm i rörelse och klämde fast hennes huvud mot ett magasin. Hon skadades i ansiktet och förlorade känseln i hakan.

Roboten saknade yttre skyddsbarriär, till exempel förreglad grind eller ljusridå. Där fanns bara avspärrningskedja och varningsskyltar.

Maskinlinjen hade byggts av JES Industriteknik & Robot AB i Degeberga. Den började användas redan i januari 2007, men var inte helt färdig vid olyckstillfället.

Arbetsmiljöåklagare Lotten Lobergväckte talan om företagsbot för de båda inblandade företagen. Däremot pekade hon inte ut någon enskild person som ansvarig.

För Krons del handlade det, enligt henne, om arbetsmiljöbrott. Företaget hade inte riskbedömt arbetet. Trots att maskinen var i drift saknades föreskrivna skydd. Arbetstagarna hade heller inte fått skriftliga instruktioner.

JES Industriteknik bröt mot arbetsmiljölagen genom att inte ha certifierat maskinen. Det saknades en försäkran om överensstämmelse, som visade att maskinen uppfyllde grundläggande säkerhetskrav.

Företagen försvarade sig med att maskinen inte tagits i drift, utan bara provkördes.

Tingsrätten delar deras uppfattning. Kron hade, genom en konsult som arbetade åt JES, riskbedömt maskinen och vidtagit skyddsåtgärder. Om ansvar ska utkrävas för att maskinen saknade föreskrivna skydd fordras att den hade tagits i drift. Och det hade den inte, enligt tingsrätten. Därför räckte det med kedja och varningsskyltar.

Eftersom maskinen testkördes fram till september hade JES ingen skyldighet att dessförinnan upprätta en försäkran om överensstämmelse.

Därför bifaller tingsrätten inte talan om företagsbot, varken för Kron eller för JES.

Domen

 

12 juni, Hässleholms tingsrätt, mål B 2145-08

 

Per Turesson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö