Hur kan vi påverka ett schema som inte fungerar?

2021-02-01 11:44  

EXPERTFRÅGA. Vår chef har lagt upp ett nytt arbetsschema som ingen av de anställda av olika privata orsaker kan arbeta med. Någon är ensamstående med barn och i några fall är återhämtningen alltför knapp. Det blir ju en psykosocial arbetsmiljöfråga av detta, finns det något som jag som skyddsombud kan göra i detta läge?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

ꟷ Jag föreslår att ni framför era önskemål och tar hjälp av dig som skyddsombud för att därigenom via samverkan påverka och lägga upp ett arbetsschema som känns acceptabelt för alla berörda. En chef bör vid planering av schemaläggning - så långt det är praktiskt möjligt - ta hänsyn till individuella anspråk och det gäller inte minst anställda som är ensamstående med barn. Schemaläggning innebär dock alltid en kompromiss och ömsesidiga eftergifter i de flesta yrkesroller, vilket för med sig att vissa pass är fördelaktiga medan andra inte är det. Ta gärna fram bra rutiner kring att byta pass sinsemellan, vilket kan underlätta vardagen och livspusslet. Ett bra arbetsschema ligger i allas intressen. 

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

ꟷ Arbetstidsfrågor är komplicerade. Regler om arbetstid, som skyddsombud kan använda, finns särskilt i kapitel två paragraf ett i arbetsmiljölagen och i paragraf 12 i, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Regler om information, hur arbetstiden ska tas ut, finns i arbetstidslagen. Ofta har lagen ersatts av ett kollektivavtal, som då gäller. I tredje kapitlet, i paragraf fem i diskrimineringslagen står det att arbetsgivaren ska underlätta så att arbetstagarna kan förena arbete med föräldraskap. Kontakta din fackliga organisation och se hur ni kan samarbeta i denna fråga. Saknar du facklig organisation och kollektivavtal kan du också använda dig av arbetstidslagens regler och informera om diskrimineringslagen.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

ꟷ Vad bra att du fångar upp dina arbetskamraters behov och synpunkter. Som skyddsombud kan du vända dig till er fackliga organisation och be dem att ta kontakt med den ansvarige i ert företag. Kanske blir det så att ni får ha en förhandling rörande era arbetstider med ert företag. Det är viktigt att man då tar med alla aspekter, så att man möjliggör för alla. Ni borde kanske kalla till ett möte med era arbetskamrater, där ni kan ta upp synpunkter rörande era arbetstider. Ni kan också göra en enkät. Fråga gärna ert företag om detta. Arbetsgivaren kanske vill vara delaktig i enkäten. Det är ett bra sätt för företaget att ta in synpunkter från er medarbetare. 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö