Hur kallt får det vara i byggboden?

2016-02-14 23:00  

EXPERTFRÅGA. Det är bara 12 grader varmt i vårt lunchrum i byggboden – vad är arbetsgivaren skyldig att göra åt det? För så här kan vi väl inte ha det?

Glenn Bergenstoff, regionalt skyddsombud på IF Metall Borås:

– Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning anger att ett personalutrymme ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Om det avviker från 20 grader ska ni vidta åtgärder. Att skapa ett behagligare klimat kan inte vara någon större svårighet för er arbetsgivare. Paragraferna 29, 30 och 31 i ovannämnda föreskrift behandlar termiskt klimat, dem kan ni använda som stöd i ert samtal. Oavsett vad föreskrifterna anger kan man tycka att en bra arbetsgivare skulle ordna så att det var tillräckligt varmt. Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder råder jag er att ta kontakt med ett lokalt eller regionalt skyddsombud.

Läs mer: Så undviker du köldskador – på jobbet och fritiden

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Nej, 12 grader är alldeles för kallt. Det ska vara minst 20 grader i en personalbod. Det framkommer först i kommentaren till 29:e paragrafen i föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) under rubriken ”Termiskt klimat”. I kommentaren till 1:a paragrafen om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) framkommer att föreskriften Arbetsplatsens utformning även gäller för personalutrymmen på byggarbetsplatser, inklusive personalbodar. Arbetsgivaren får köpa in värmeelement eller ordna en annan lokal.

Läs mer: Störst risk för skador i ansikte och huvud

Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig säkerhet & hälsa, EIO:

– Matrasten är viktig ur många aspekter och 12 grader ger inte en behaglig stund. Jag utgår från och hoppas att det är ett undantag, som att någonting har hänt med värmen, fönster eller dörr. Vid en sådan situation ska arbetsgivaren vidta åtgärder så långt det är praktiskt möjligt. Det kan till exempel vara att ordna tilläggsvärme, hitta en temporär ersättningslokal eller be en jourmontör åtgärda felet. Kanske kan ni själva bidra med lösningar. Extrema situationer brukar ofta göra oss människor kreativa och handlingskraftiga. Om problemet fortsätter måste en mer långsiktig lösning tas fram.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö