Fler vägarbetare skadas på jobbet

2017-10-09 00:00 Jonna Söderqvist  

Det inträffar allt fler tillbud och olyckor bland vägarbetarna. Trots det drar Arbetsmiljöverket ner på inspektionerna. Det visar en undersökning som Arbetarskydd gjort.

Vägarbetarnas arbetsmiljö är inte tillräckligt säker. Det är branschens aktörer eniga om och flera rapporter stöder deras bild. Det brister i flera led; från upphandling av anläggning till alltför få kontroller. Fler arbetsplatskontroller efterlyses från olika håll. Samtidigt har Arbetsmiljöverket dessutom fått i uppdrag av regeringen att förebygga arbetsolyckor ute på vägarna. Att tillbuden och olyckorna har ökat har dock inte lett till fler inspektioner. Arbetsmiljöverket gör i stället allt färre kontroller inom anläggningsbranschen, som innefattar både vägar och järnvägar.

– Det finns andra branscher där tillbud och olyckor ökar ännu mer. Vi har inte resurser så det räcker till allt vi ska göra, säger Karin Lager­kvist, stabschef för inspektionsavdelningen vid Arbetsmiljöverket.

Tillsynen planeras utifrån arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik, information från andra myndigheter som Försäkringskassan, och på basis av omvärldsanalys.

– Det är grunden för hur vi prioriterar, vilka risker det finns och i vilka näringsgrenar. Det finns andra branscher som vi har varit tvungna att prioritera, säger Karin Lagerkvist.

Enligt statistik som Arbetsmiljöverket har tagit fram på Arbetarskydds begäran framgår att fem människor miste livet i anläggningsbranschen under perioden 2013–2016. År 2013 inträffade 137 tillbud och olyckor och 371 insatser genomfördes. Förra året hade tillbuden och olyckorna ökat till 183, men Arbetsmiljöverket gjorde bara 143 insatser. Detta alltså trots att det inträffade fler tillbud och olyckor.

Karin Lagerkvist uppger att förklaringen är att det under 2013 gjordes en större satsning på ”Hållbar arbetsmiljö för kvinnor”, som bland annat anläggningsbranschen var en del av. 121 av insatserna under 2013 ingick i den satsningen. Men även när specialinsatserna räknas bort gjordes det 100 fler insatser 2013 än 2016.

Enligt Karin Lagerkvist planeras inga nationella satsningar på tillsyn inom anläggning. Däremot har det skett satsningar på till exempel trafiksäkerhet inom transport.

Arbetsmiljöverket har på regeringens uppdrag utrett vilka risker som finns och vilka grupper som kan drabbas av olyckor som kan leda till döden eller allvarliga skador. Arbets­tagare på och vid väg var en sådan grupp. Arbetsmiljö­verket, Trafikverket och Trafikstyrelsen har sedan i en rapport redovisat förslag på åtgärder som förebygger olyckor inom både transport och anläggning.

I rapporten, som publicerades i februari, konstateras att det brister i det systematiska arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har. Rapportförfattarna föreslår därför att Arbetsmiljöverket ska genomföra tillsyn och göra en informationskampanj med fokus på arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

– När det gäller vägarbetare är det mest tillsynen som sker kontinuerligt, säger Carl Axel Sundström, sakkunnig inom väg och trafik och en av rapportförfattarna.

Han uppger att rapporten används som ”input i planeringsarbetet”. Det är inte självklart att åtgärdsförslagen blir verklighet.

– Det är ett övervägande med många olika behov som ska balanseras innan den slutgiltiga planeringen tas, säger han.

Arbetsmiljöverket gör färre insatser inom anläggningsarbete

2013: 371

2014: 199

2015: 133

2016: 143

Olyckor och tillbud ökar inom anläggningsarbete

• Statistiken rör anläggningsbranschen.

• Dödsfall, olyckor och tillbud grundar sig på antal anmälningar enligt arbets­miljölagen.

• Insatser inkluderar alla förrättningar: information, inspektion, inspektion med anledning av olycka, samverkan, SKO Framställan (6:6 A) och uppföljning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Tillbud - Olycksfall - Dödsfall

2013: 66 - 71 - 0

2014: 84 - 50 - 3

2015: 92 - 74 - 0

2016: 102 - 79 - 2

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö