Fick pris - och straffades

2010-11-30 13:01  
Peter Magnusson

Undersköterskan Peter Magnusson och konsulten Karin Törnqvist fick priset Årets visselpipa. Det delas ut av den svenska delen av Transparency International. De slog larm – och nu kan de inte längre gå till jobbet.

Peter Magnusson avslöjade främlingsfientliga attityder på sin arbetsplats vid Södertälje sjukhus och Karin Törnqvist var med och rullade upp oegentligheterna på Göteborg Energi.

Peter Magnusson är sedan avslöjandet omplacerad, vilket han inte godtagit och hans fall kommer att komma upp i Arbetsdomstolen i december. Karin Törnqvist var fått lämna sitt konsultjobb.

På ett seminarium som Transparency International höll på måndagen konstaterade inkallade experter, Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap, och Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap och ordförande för Institutet mot mutor, att i Sverige finns inget skydd för en ”visselblåsare”. Inom det privata näringslivet utvecklas policys och i Sverige har ett antal företag fått tillstånd av Datainspektionen att införa hotlines – kanaler där anställda kan anmäla oegentligheter. Företagen agerar globalt och måste i varierande grad anpassa sig efter regler i USA där visselblåsare har ett större skydd.

Inom det offentliga finns det starka svenska meddelarskyddet för den som lämnar uppgifter till media. Men kulturen i den offentliga sektorn är hård mot den som kritiserar öppet.

Enligt Lennart Lundquist vinner ett normsystem för tystnad mark, normer som enligt honom bara är några slags påhittade etikettsregler.

– En etikettsregel, att inte diskutera efter att beslutet är fattat. Vad är det? Demokratisk centralism efter Lenin. Inte göra chefen ledsen, inte kritisera när andra hör, chefer får inget säga – de förutsätts alltid tala för myndigheten, kritik kan äventyra arbetsmiljön.

Och den som bryter etiketten åker ut.

Den svenska utredningen om en ny mutlagstiftning tar inte upp visselblåsarens ställning, vilket Claes Sandberg kritiserar. Det finns ett tryck för en ny utredning, dels i den svenska laglärda opinionen, dels från Europarådet. Enligt Sussi Kvart på Transparency International är det osäkert om Sverige uppfyller kraven i europakonventionen mot korruption.

Bägge pristagarna gjorde klart att de inte ångrar sig. De känner ett ansvar mot sitt eget samvete och mot dem som blir offer för oegentligheterna.

– Det här är en flythjälp för mig som varit i kallt och mörkt vatten. Och det är ett stöd till patienterna, sa Peter Magnusson när han tackade för priset.

Och apropå den debatt som fördes under mötet apropå risken för falska visselblåsare försäkrade pristagaren Karin Törnqvist.

– Jag kan lova er att det är att ta ett jättekliv.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö