Farliga ämnen finns i nästan all målarfärg

2015-04-22 15:26 Elisabeth Vene  

ALARMERANDE FORSKNING. Höga halter av allergiframkallande konserveringsmedel finns i nästan all vattenbaserad målarfärg.<br/>– Vi måste få maxgränser. Det räcker inte med information, säger yrkesdermatolog Carola Lidén, som har medverkat i en ny europeisk studie.

Nästan all den undersökta färgen, 94 procent, innehåller de starkt allergiframkallande konserveringsmedlen MI och BIT.

– För dem som har blivit allergiska är det nästan omöjligt att hitta färg de klarar av. Det finns målare som använder färg med lösningsmedel i stället, men det innebär ju andra problem, säger Carola Lidén, professor på Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

I dag räcker det med en varning om att färgburken innehåller allergiframkallande ämnen. Det gäller över en viss koncentration av ett visst ämne.

– Färgtillverkarna förefaller blanda i flera olika medel som vart och ett håller sig under den halten, för att slippa märkningen, säger Carola Lidén.

Undersökningen visar att det som står på burken och i säkerhetsdatabladet ofta inte stämmer överens sinsemellan och inte med vad som faktiskt finns i färgen. Forskargruppen anser att det borde in­föras krav på fullständig innehålls­deklaration, i synnerhet av konserveringsmedel.

Svullen och röd hud, full av blåsor. Allergi mot konserveringsmedel i vanlig, ”säker” målarfärg, har ökat dramatiskt i både Nordeuropa och USA. Allergiska reaktioner uppstår även av slipdammet. Allergenet avdunstar i flera veckor efter målningen, vilket gör att även de som vistas i lokalen blir utsatta.

Svenska Målareförbundet har sett att kontaktallergier är en växande trend sedan ett par år tillbaka.

– Det är alarmerande att säkerhetsdatabladen inte innehåller den information som våra medlemmar behöver för att skydda sig, säger Jan Staaf, ansvarig för frågor kring arbetsmiljö på Målareförbundet.

På den svenska branschorganisationen Sveff, Sveriges färgfabrikanters förening, säger Anna Melvås att man ska följa upp undersökningen och rätta till om det är fel i informationen.

– En sak som jag hoppas kan ge förbättring är att vi på europeisk nivå har tagit fram en frivillig märkning redan från låga halter. Alla tillverkare i Sverige och övriga Norden har sagt att de tänker följa den rekommendationen, säger Anna Melvås, som håller i frågor om lagstiftning och biocidprodukter på Sveff.

Kemikalieinspektionen samarbetar med EU i ett översynsprogram för samtliga biocider, alltså ämnen som dödar levande organismer. Vid utgången av år 2019 ska företag som vill använda ett visst konserveringsämne ha skickat in dokumentation.

– Så småningom kommer alla EU-länder att rösta om de tycker att ett ämne ska få förekomma i produkter, säger Lena Låstbom, hälsoriskbedömare på Kemikalieinspektionen.

Det hela kanske är klart 2021.

Carola Lidén på Karolinska Institutet är frustrerad över att det tar så lång tid.

– Det här brådskar för målarna. Varken de eller arbetsgivare kan hitta information så att de kan vidta effektiva och skyddande åtgärder. Dessutom är halterna för höga för att vara säkra.

Se upp för de farliga ämnena

• Forskare från Sverige, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Tyskland har undersökt 71 vanliga vattenbaserade vita vägg- och våtrumsfärger.

• Forskarna har mätt några isotiazolinoner, en grupp konserveringsmedel som är vanlig i målarfärg, tapetklister, fogmassa och spackel. Även kosmetika och diskmedel innehåller ofta dessa medel.

• Halten mäts i ppm, parts per million, miljontedelar. En ppm är 0,0001 procent.

MCI/MI, kombinationsämnet, är klassificerat som allergiframkallande vid låg halt, 15 ppm. Ett känt handelsnamn är Kathon CG.

BIT (1,2-bensisotiazol-3(2H)-on) har en gräns vid 500 ppm.

MI eller MIT (2-metyl-2H-isotiazol-3-on) har ännu ingen EU-klassificering.

• För klassificering, märkning och förpackning av blandningar gäller just nu två regelsystem parallellt:

– Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7).

– CLP, en EU-förordning som redan gäller för ämnen, men som för blandningar ska fasas in från och med den 1 juni i år och ersätta föreskrifterna.

Då kommer också en ny märkning att börja gälla, både för EU-länderna och globalt.

Källa: Schwensen JF et al. Methylisothiazolinone and benzisothiazolinone are widely used in paint: A multicentre study of paints from five European countries. Contact Dermatitis 2014; Kemikalieinspektionen.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö