DHL ökar övervakning av anställda

2013-09-02 14:00 Elinor Torp  

Transportföretaget DHL inför fyra policys som ökar kontrollen av de anställda. Det handlar om kameraövervakning dygnet runt, oannonserade drogtester och en rad andra åtgärder som hotar personalens personliga integritet. Skyddsombudet kopplar nu in Arbetsmiljöverket.

”Att konstant bli övervakad och riskera att utsättas för diverse kontroller är ett stort ingrepp i ens personliga integritet, och DHL måste enligt mig undersöka vilka risker dessa förändringar medför”, skriver det regionala skyddsombudet Daniel Wallfors till Arbetsmiljöverket.

DHL i Halmstad vill införa kameraövervakning av de anställda 24 timmar om dygnet, följa företagets alla bilars positioner med hjälp av GPS, införa slumpmässiga in- och utpasseringskontroller av samtliga anställda och göra oannonserade alkohol- och drogtester vid nyanställning eller misstanke.

Transportföretaget menar att åtgärderna är till för att värna om de anställdas integritet. Transports skyddsombud tycker tvärtom att det är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Att införa övervakning och kontroller av personalen i den omfattningen som DHL planerar är en så viktig verksamhetsförändring att konsekvenserna måste undersökas.

Det tycker inte företagsledningen som, enligt skyddsombudet, hänvisar till Arbetsmiljöverkets publikation ADI 575, Riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Skriften stöder DHL:s åtgärder, menar företagsledningen. De nya rutinerna för övervakning och kontroll påverkar inte verksamheten och arbetsmiljön negativt.

DHL

  • Skyddsombudet, 66a-anmälan
  • ISG 2013/29622
  • 29 augusti

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö