Arbetsmiljö

Stora Enso ska betala 500 000 kronor i företagsbot

Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden i Borlänge. Foto: TT-Bild
Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden i Borlänge. Foto: TT-Bild

En anställd på pappersbruket i Kvarnsveden träffades i huvudet av verktygsdelar som föll från en travers. Mannen fick skallfrakturer och hjärnskador. Nu får företaget böta.

Publicerad

Olyckan skedde den 17 december 2018 på Stora Ensos pappersbruk i Borlänge. Den anställda skulle utföra underhållsarbete på en maskin, som maler flis till pappersmassa. Mannen körde en travers med ett lyftredskap som gick av.

En del av lyftredskapet, eller rotationsverktyget, träffade den anställda i pannan. Han fick skallfrakturer och hjärnskador.

Åklagare Gunnar Jonasson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål anser att företrädare för bolaget av oaktsamhet har orsakat den anställda kroppsskada som inte är ringa. Riskbedömningen av arbetsmomentet saknades eller var ofullständig. Skyddsbestämmelser för lyftredskapet hade åsidosatts och därför var det inte tillåtet att använda det.

Arbetsgivaren hade inte heller planerat, ordnat och bedrivit verksamheten på sådant sätt att risken för farliga situationer eller olycksfall undanröjts. Om arbetsgivaren hade gjort något av de här åtgärderna, hade olyckan med hög grad av sannolikhet inte skett, skriver åklagaren i strafföreläggandet.

Stora Enso Paper AB har godkänt att betala 500 000 kronor i företagsbot. Det betyder att ärendet inte prövas i domstol.