Undanskymda arbetsskador får sin egen utredning

2010-11-29 06:30 Mattias Davidsson  
Björn von Sydow (S) Foto: Scanpix

Försäkringsförbundet ska se till att arbetsskadeförsäkringen inte kommer i skymundan när socialförsäkringarna får sin stora översyn. Björn von Sydow leder en arbetsskadekommission.

Försäkringsförbundet har startat en utredning om arbetsskadeförsäkringen. Den ska undersöka hur försäkringen kan förbättras. Riksdagsmannen Björn von Sydow (S) leder utredningen.

Det kan tyckas underligt att Försäkringsförbundet tar det här initiativet när regering och riksdag dragit igång en bred översyn av alla socialförsäkringarna med Ulf Kristersson (M) i spetsen.

- Det beror nog på att denna trots allt lilla försäkring kommit i skymundan i tidigare översyner. Då har det varken funnits tid, kraft eller vilja över till arbetsskadorna, säger Björn von Sydow.

Den så kallade arbetsskadekommissionen får 18 månader. Björn von Sydow, som blir ordförande, hoppas att det ska vara tillräckligt med tid för att komma med ett genomtänkt förslag.

- Då gör vi ett inspel i socialförsäkringsdebatten, säger han.

Vilket är det främsta problemet med nuvarande arbetsskadeförsäkringen?

- För den enskilde är det att processerna är så svåra och långdragna. Om rätten till ersättning ska prövas i domstol och Afa Försäkring ska ha sin handläggning kan det handla om fem till tio år. Ett annat stort problem är att skadorna inte minskar. Det saknas incitament i försäkringen.

Det finns krafter som gärna skulle se att arbetsolyckorna ”bröts ur” arbetsskadeförsäkringen och placerades hos privata försäkringsbolag i ett system liknande trafikskadeförsäkringen. Svenskt Näringsliv lade ett sådant förslag för några år sedan. En fördel med det skulle vara att privata försäkringsbolag kunde konkurrera med varandra och därmed pressa priset på administrationen. En annan bra sak skulle vara att differentierade premier stimulerar arbetsgivare att arbeta mer skadeförebyggande, argumenterade Svenskt Näringsliv den gången.

I Björn von Sydows uppdrag ligger också att ”analysera för- och nackdelar med olika alternativ för huvudmannaskap”. Men han tycker inte att Försäkringsförbundet styr kommissionen i någon viss riktning.

- Vi ska fritt och obundet pröva olika lösningar. Det blir en djup analys av framför allt försäkringarna i de nordiska länderna. Där finns lösningar med differentierade premier, men det är ingenting vi kommer att titta på ensidigt.

Så du känner att du har fria tyglar gentemot de privata försäkringsbolagen?

- Ja, absolut. Jag är mycket nöjd med att två viktiga aktörer gick med på att medverka i kommissionen. Den ena är Afa Försäkring som ju ägs av parterna. Den andra är Folksam som inte riktigt jobbar på samma sätt som de rent privata bolagen, säger Björn von Sydow.

Splittrat mål

Arbetsskadekommissionens uppdrag är att föreslå förbättringar...

  • för den enskilde (”bästa förutsättningarna för ett framtida liv”)
  • som minskar antalet arbetsskador och mildrar konsekvenserna
  • så att rehabilitering sätts in tidigare
  • så att de aktörer som har ett ansvar vid en arbetsskada samordnar sina insatser.

Kommissionens sammansättning

Björn von Sydow, riksdagsledamot (S)

Henrik Jansson, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm

Bengt Järvholm, professor och överläkare, Umeå Universitet som anser att Sverige bör kombinera det befintliga generella arbetsskadebegreppet med en lista över arbetssjukdomar, enligt dansk modell.

Torbjörn Magnusson, vd på If Skadeförsäkring AB

Michel Nordmark, enhetschef Analys och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Stig Orustfjord, överdirektör Försäkringskassan

Gabriella Sjögren Lindquist, forskare vid Stockholms universitet som skrev boken ”Dags för en ny arbetsskadeförsäkring” tillsammans med Eskil Wadensjö

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen