Därför slipper platschefen fängelse

2017-04-18 00:00 Elisabet Örnerborg  
Arbetsmiljö­åklagare Stig Andersson är nöjd med tingsrättens dom i kalkugnsmålet. Foto: Magnus Stenberg

ÅTALET. Platschefen anses ha lidit under den långa utredningstiden. Därför mildras hans straff. Luleå tingsrätt satte också ned åklagarens yrkade företagsbot på 3,5 miljoner kronor till 3 miljoner, med hänsyn till den långa tid som gått sedan olyckan.

Arbetsmiljöåklagare Stig Andersson åtalade Nordkalk och platschefen för grovt arbets­miljö­brott. Nordkalk, ett bolag som omsätter nästan 3 miljarder kronor eller 311 miljoner euro, krävdes på 3,5 miljoner kronor i företagsbot.

Den maximala företagsboten är för när­varande 10 miljoner kronor.

Företagsbot på 3,5 miljoner kronor är väldigt lite i förhållande till Nordkalks verksamhet?

– Vi får inte ta hänsyn till bolagets storlek, säger Stig Andersson.

Maxstraffet för grovt vållande till annans död är sex års fängelse. Stig Andersson yrkade på villkorlig dom och dagsböter.

Varför inte fängelse, Stig Andersson?

– För hans del hade mer än halva preskriptionstiden, som är max tio år, gått. För fysiska personer ska då straffet reduceras kraftigt. Rimligt straff för hans brott är 18 till 22 månaders fängelse. Halveras den tiden blir straffet mindre än tolv månaders fängelse och då ska villkorlig dom gälla för en tidigare ostraffad person, utom för vissa ”artbrott” som rattfylleri eller misshandel.

Tingsrätten kom fram till att straffvärdet var ett och ett halvt års fängelse, alltså 18 månader. Men då platschefen är tidigare ostraffad och på grund av att det har gått så lång tid som fem år efter olyckan bestämde tingsrätten att påföljden skulle vara villkorlig dom och ett kraftigt bötesstraff.

Varför dröjde du så länge med att åtala?

– De här utredningarna tar tid. Arbetsmiljö­verkets utredning tar sin tid, sedan måste vi sätta oss in i den och besluta vad vi ska göra. Förhören måste sedan gå i en viss ordning.

Han tror att de skadade kanske inte minns exakt vilka handskar eller verktyg de hade men att tidens påverkan på minnet inte ska över­drivas.

– Det var en sådan speciell händelse, den minns man, säger han.

Åklagare Stig Andersson anser att tingsrättens dom var väl formulerad och straffen rimliga.

100 miljoner i företagsbot på förslag

• Företags­bots­utredningen föreslår att större företag ska kunna få betala upp emot 100 miljoner kronor i företagsbot. Under förutsättning att företaget har fler än 50 anställda och en omsättning på minst 80 miljoner kronor. Arbetarskydd skrev i förra numret om utredningsförslaget, som nu är ute på remiss.

• Nordkalk AB har 970 anställda och bedriver verksamhet på 30 orter i nio länder. Bolaget omsätter 311 miljoner euro. Källa: www.nordkalk.se

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö