SÄKERHET

Sommar, sol och arbetsskador - så ska unga skyddas på sommarjobbet

Snart börjar många på sitt första sommarjobb, men unga är överrepresenterade i antalet anmälda skador till Arbetsmiljöverket.

UNGA I JOBBET. Snart går många unga ut i yrkeslivet på sina första sommarjobb – men glädjen över det första jobbet kan snabbt förbytas till ett livslångt lidande. Unga är överrepresenterade i skadestatistiken och nu gör Arbetsförmedlingen en riktad insats för att säkra upp arbetsplatserna för sommarjobbarna.

Publicerad

Att tänka på som arbetsgivare eller kollega inför sommarsäsongen:

- Att hjärnan oftast inte är fullt utvecklad förrän vid 20 till 25 års ålder, vilket gör att unga inte alltid har samma konsekvenstänk som äldre.

- Att unga ofta saknar utbildning och erfarenhet, och kanske inte heller vågar säga till chefen om något är fel.

- Att unga ofta inte känner till sina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.

- Säkerställ att unga som kommer in på arbetsplatsen får en bra introduktion.

- Säkerställ att sommarjobbarna vet hur man ska utföra arbetet.

- Se till att det finns skyddsutrustning på plats om det är arbete som kräver det.

- Tryck lite extra på att ge kunskap om belastningsergonomi och kemiska arbetsmiljörisker.

- Det är också viktigt att unga lär sig hur man ska hantera om det uppkommer hot eller våld.

- Det är bra att ha ett riktigt bra tillbudsrapporteringssystem på plats och se till att alla vet hur man gör det och att säkerställa att arbetsgivaren tar hand om alla tillbud som kommer in.

Under juni, juli och augusti 2023 anmälde drygt 1 500 personer i åldern 18 till 24 en arbetsplatsolycka med sjukfrånvaro enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Arbetsmiljöverket bedriver därför just nu riktade inspektioner på arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

– Det visar sig i statistiken att det är en väldigt meningsfull insats så vi hoppas på att kunna säkra upp många arbetsplatser inför sommaren, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

Det är i synnerhet branscher som hotell, detalj- och partihandel, camping och vandrarhem samt fastighetsskötsel och restauranger, och då främst snabbmatsställen, som många unga har sina första sommarjobb på, som de riktade insatserna kommer att granska.

– Vi ser att det sker fler olyckor bland unga än bland de som har längre erfarenhet inom yrkeslivet. Det beror såklart på att man är ny på arbetsplatsen och att man inte har erfarenheten med sig och samma konsekvenstänk som de som är äldre. Den kognitiva delen av hjärnan där konsekvenstänket sitter är inte helt utformad upp till att man är 25 år så det är viktigt att man har med sig det som arbetsgivare.

Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

Malin Cato säger att det är ett relativt nytt perspektiv att unga upp till 25 år inte har samma typ av konsekvenstänk som äldre och att det blir allt vanligare att man som arbetsgivare tänker på det även om det fortsatt är ett nytt sätt att tänka på.

– Sedan är det viktigt att se till att det blir en riktigt bra introduktion och att man tar upp arbetsmiljöriskerna, hur man utför arbetet, och vem man ska vända sig till för att få hjälp. Vi ser också gärna att man informerar om vem som är skyddsombud och hur man når den personen.

Enligt Arbetsmiljöverket har också mer än var tredje ung kvinna uppgett att de har utsatts för sexuella trakasserier från en chef, kollega eller annan person på arbetsplatsen under det senaste året.

Där handlar det mycket om kulturen på arbetsstället, man ska veta sina rättigheter och skyldigheter och skapar man förtroende så skapar man också en kultur av att man kan ställa frågor och undra saker och säga till när något har blivit fel.

Det är också viktigt att göra en undersökning och riskbedömning som tar hänsyn till att unga ofta är nya på jobbet och inte har samma kunskap och erfarenhet med sig eller samma konsekvenstänk.

– Det kan handla om att man ska lyfta tunga grejer, hantera hotfulla personer i en restaurangmiljö, och att man då varken har erfarenheten eller kunskapen för att hantera det om det skulle hända saker. Den här gruppen med ungdomar mellan 18-24 har också ett långt arbetsliv framför sig där de ska jobba länge och den första tiden i arbetslivet är viktig för hur man upplever hur det är att arbeta och säkerställa att de unga inte skadar sig kanske för hela sina yrkesliv.

En annan del av en bra introduktion är också att se till att det finns ordentliga instruktioner på plats och att man säkerställer att den som ska sommarjobba verkligen har tagit till sig dem eftersom alla tar till sig information på olika sätt.

– Om någon ska använda en maskin till exempel måste man säkerställa att den personen vet vad man gör och vad det finns för policy och regler kring olika arbetsmoment. När det kommer till hamburgerkedjor finns det till exempel oljor som kan stänka och bränna och då är det extra viktigt med tydliga instruktioner. Det är också viktigt att unga känner att de kan rådfråga en chef eller en kollega om de har glömt något eller om det inträffar något och att de känner sig trygga med att berätta om det.

Malin Cato tror att det är viktigt att etablera en positiv kontakt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för att säkerställa att den som kommer in och ska sommarjobba faktiskt vågar fråga om det är något den inte förstå och säga till om något gått fel.

– Där handlar det mycket om kulturen på arbetsstället, man ska veta sina rättigheter och skyldigheter och skapar man förtroende så skapar man också en kultur av att man kan ställa frågor och undra saker och säga till när något har blivit fel. Det är viktigt att skapa en öppenhet inför att man vill veta om saker inte fungerar bra för att kunna förbättra verksamheten.

Läs mer: