Arbetsolycka

Hjullastaren var förbjudet fordon för minderåriga

Det fordon som välte när 14-åringen dog är inte tillåtet att köra för minderåriga enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

DÖDSOLYCKA. Den 14-årige pojke som omkom under sommarjobb på en bondgård utanför Ulricehamn körde en hjullastare som är förbjuden för unga under 18 år. ”Reglerna är rätt tydliga”, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Lars-Johan Ekdahl.

När 14-åringen inte kom hem från jobbet på kvällen den 7 augusti ringde föräldrarna arbetsgivaren som driver jordbruket samt till polisen. Klockan 21.30 hittades pojken livlös och fastklämd under fordonet på ett område med ängsmark i ett skogsparti en bit från gården.

Lagen

Arbetsmiljöbrotten regleras i brottsbalken 3 kapitlet 10 § som föreskriver att om brott som vållande till annans död, vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt arbetsmiljölagens krav på att förebygga ohälsa eller olycksfall, så kan denne dömas för arbetsmiljöbrott.

Arbetsgivaren som fann pojken död tillsammans med räddningstjänsten chockades så svårt att han fick föras till sjukhus.

Händelsen utreds som arbetsmiljöbrott och vållande till annans död och förundersökningen leds av kammaråklagare Magnus Clase vid Riksenheten för miljö- arbetsmiljö.

– Utredningen rullar på, men vi har inte kommit så långt ännu. Vi har fått ett preliminärt svar från rättsmedicin som jag inte närmare vill gå in på. Fordonet undersöks av tekniker för att se om det möjligen varit något fel på det. I övrigt ska berörda höras, men det är ju alltid svårare när det saknas vittnen till olyckan.

Magnus Clase listar frågor som måste klaras ut:

– Får en 14-åring köra det fordonet? Krävs det någon behörighet? Fick han lov att köra det ensam?

Fordonet som pojken körde var en kompaktlastare av märket Avant, alltså en mindre hjullastare, med klippaggregat monterat i fronten. Hans uppgift var enligt arbetsgivaren att klippa gräs vid åkerkanter.

Så här säger föreskrifterna om ungdomsarbete i AFS 2012:3 i fjärde paragrafen:

”Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska genomföra en undersökning och riskbedömning med särskild hänsyn till att arbetsuppgifter och skoluppgifter kan komma att utföras av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Undersökningen och riskbedömningen ska ta hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Vid undersökningen och riskbedömningen för yngre och äldre barn ska bedömas om arbetet kräver stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt.”

Reglerna är rätt tydliga.

Lars-Johan Ekdahl, inspektör.

I föreskriftens bilagor finns ett stort antal arbetsuppgifter som ungdomar under 18 får inte får utföra om det inte sker under instruktörs övervakning i skolmiljö. Bland att förbjuds ungdomar att framföra:

”Traktorer eller vagnar med vinsch, last-, skördar- eller grävaggregat eller frontlastare med redskap, lyftande truckar, mobila skogs- och jordbruksmaskiner, trädgårdsmaskiner och snöslungor. För ungdomar gäller förbudet inte gräsklippare med ”dödmansgrepp” eller säkerhetsbygel och bara ett klippaggregat.”

– Reglerna är rätt tydliga, konstaterar Arbetsmiljöverkets inspektör Lars-Johan Ekdahl. Vi tittar också på frågan om ensamarbete.

– Kraven på att göra en riskbedömning av arbetsuppgifterna är också tydliga och särskilt viktiga när det gäller barn.

Varför hjullastaren vält och hur olyckan exakt gått till är ännu inte klarlagt:

– Jag ska göra en inspektion av arbetsplatsen i veckan, säger Lars-Johan Ekdahl. Och kompaktlastaren är fortfarande hos polisen för teknisk undersökning.

Bara lätta och ofarliga maskiner.

Ola Hansson, sakkunnig.

Ola Hansson, sakkunnig på enheten för arbetsutrustning på Arbetsmiljöverket, vill inte uttala sig om det enskilda fallet, men säger till GP att det generellt sett är förbjudet att låta en 14-åring arbeta med en sådan maskin:

- En 14-åring räknas som äldre barn, som bara får arbeta med lätta och ofarliga arbetsuppgifter som trädgårdsskötsel eller andra enkla uppgifter där de inte riskerar att skadas.

- De får inte utföra riskfyllda arbetsuppgifter, som att arbeta med maskiner med rörliga delar där man riskerar att klämmas eller skadas. De får inte arbeta med mobila skogs- och jordbruksmaskiner. Det finns bara ett undantag och det är om det ingår i undervisning och sker på en utbildningsplats.